10 såmaskiner har sået hvede direkte i test: Nogle klarer sig bedre end andre

10 såmaskiner har 7. september sået hvede direkte efter raps i et forsøg i Østjylland. Visuelt er der endnu ikke den store forskel at se.

Af Jeppe Grabow Olesen, planteavlskonsulent, Agrovi

Agrovi har i samarbejde med Gyllingnæs, DLG og Yara lavet en forsøgsmark med etablering af hvede direkte sået i en raps mark. Det blev udført 7. september.

Generelt har maskinerne være gode til at ramme udsæds- og gødningsmængder.

To uger efter såning ser vi nogen, der klarer sig bedre end andre, se fotos og beskrivelse af tre fremhævede maskiner nedenfor.

Vi ser ikke nogen visuel forskel i parcellerne 14 dage efter såning med eller uden forsfor tildeling.
Men det vil vi forhåbenlig kunne 19. oktober, hvor vi har vejkantsmøde.

1. Amazone Condor, prærie maskine med en masser af potentiale i Danmark. Skraber sårillen fri for halm, og ligger kernerne perfekt i jorden efterfulgt af trykrulle. 

 

2. Horsch Focus. Gennemprøvet teknik, der laver et godt stykke arbejde. Har en tendens til at trække våde klumper med op.

 

3. Horsch Avatar. God fremspiring, men har tendens til at være meget følsom til traktose/ køreskader, har problemer med at lukke rækkerne efter traktoren.

 

TEST AF SÅMASKINER, GØDNING OG PLANTETAL

Det bliver spændende atg se, hvilken maskine der klarer sig bedst på tværs af afgrøderne, ikke kun i hvede såningen, men også i rapssåning.

Vi har nogle favoritter nu. Hør nærmere om det ved vejkantsmådet mødet 19. oktober.

Forsøgsarealet er delt opdelt i 10 parceller á en hektar, hvor 10 såmaskiner til no-till og strip-till hver har tilsået en parcel.
 
Derudover omfatter arealet et forsøg med 8 parceller med tildeling af forskelligt kg P pr. hektar i startgødning samt et forsøg med 4 parceller med etablering af 100 til 400 planter pr. kadratmeter.
 
Generelt har alle maskiner gjort et godt stykke arbejde, dog havde en af vores favoritter, Sumo haft problemer med udsædmængden, så der mangler en del planter.

Dem der har gjort mindst ved jorden, men samtidig kunne lukke sårillen er lykkedes bedst 7 september. 
Nogle af striptill-maskinerne ville være løbet ind i problemer, hvis de ikke havde fået vand efter såning på grund af et meget knoldet såbed.

Tabel 1. Forsøg ved Horsens etableret 7. september, 10 såmaskiner samt udsædsmængde og startgødning 

Observation af ukrudtstryk

Vi ser en stor forskel på, hvordan ukrudtet har udviklet sig.

I striptill parcelllerne er der en stor mændge spildraps på kimbladsstadiet. I no-till parcellerne er den en lille mængde spildraps, men på løvbladsstadiet. 

Generelt har alle maskiner i forsøget gjort et godt stykke arbejde. Foto: Agrovi

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.