Græsmidler kan få øget effekt ved tilsætning af flydende gødning

Seges har i Landsforsøg undersøgt græsmidlers effekt ved tilsætning af flydende gødning.

Af Daniel Damhus, planteavlskonsulent, Velas

Græsukrudt i vintersæd bliver en stadig større udfordring.

Forårsopfølgning imod græsukrudt i vinterhvede står for døren i de kommende uger, og det er helt afgørende, at få den højest mulige effekt imod genstridige græsser som italiensk rajgræs og agerrævehale.

For at få effekt overhovedet kræves, at græsserne, der sprøjtes på, ikke er resistente imod det middel, der sprøjtes med. Har man erfaringer, der viser vigende effekter, bør man, så vidt det er muligt, anvende nye virkningsmekanismer. Endvidere kan der om sommeren udtages resistensprøver for at klarlægge, om græsset er resistent eller ej og imod hvilke midler.

Under alle forhold løser ukrudtsmidlerne ikke resistensproblematikken. Her skal en langsigtet ipm-strategi iværksættes på bedriften, hvor sædskifte, såtidspunkt og frøpuljemangement spiller en nøglerolle.

Tilsætning af flydende gødning øger effekt 

Udover eventuel resistens er timingen af sprøjtningen med forårsmidlerne det mest afgørende for effektiv bekæmpelse af græsser i vinterhvede.

Har man en stor bestand af problemgræsser i sin mark er det meget vigtigt at bekæmpe græsset, så snart det er muligt i foråret. De fleste midler virker, når der er vækst i ukrudtet, og temperaturerne når ca. 10 grader, uden udsigt til nattefrost i dagene efter behandlingen.

Behandlingen bør om muligt foretages i marts måned, inden græsserne bliver for store.

Fra praksis er der indimellem set en øget effekt af græsmidlerne, hvis der tilsættes flydende gødning til sprøjtevæsken.

I 2020 udførte Seges to landsforsøg med henblik på at belyse dette.

Her blev der til nogle led tilsat 10 kg N i form af flydende N32 til græsmidlernerne Rexade 440 + Atlantis OD. Her blev effekten øget fra 57 til 75 procent bekæmpelse. Dette ser ud til at gælde for både agerrævehale og rajgræs.

Det bakkes op fra et tidligere forsøg fra 2019, der viste at man har kunnet øget effekten af Cossack og Atlantis overfor agerrævehale og italiensk rajgræs ved tilsætning af flydende gødning.

Omvendt ser det ud til at effekten overfor enårigt rapgræs nedsættes ved tilsætning af gødning. Det anbefales derfor ikke i marker, hvor enårigt rapgræs det dominerende ukrudtsproblem.

Pas på svidningsskader

Problematikken ved tilsætning af gødning er, at det øger risikoen for svidningsskader på afgrøden.

Flydende gødning bør derfor kun tilsættes på de arealer, hvor det vurderes at midlerne, ellers ikke vil have tilstrækkelig effekt, og kun i vinterhvede.

Den mindste risiko for svidningsskader opnås, når der sprøjtes tidligt i vækstsæsonen og på tørre blade. Samtidig vælges en gødning uden svovl f.eks. N32.

Uanset om der tilsættes gødning eller ej, skal der altid tilsættes det additiv som firmaet anbefaler.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.