Præcisionslandbrug kan erstatte efterafgrøder med 1:11

11 ha præcisionslandbrug kan erstatte 1 ha efterafgrøder. Sådan lyder udkastet til den ny bekendtgørelse.

Præcisionslandbrug blev i sidste uge godkendt som nyt alternativ til både pligtige og husdyrefterafgrøder fra 2021. Det samme gjorde N-fikserende arter i efterafgrødeblandinger.

Ifølge Landbrugsstyrelsen arbejdes der også på, at de nye alternativer kan bruges i stedet for målrettede efter- afgrøder - men først fra 2022.

Man må i 2021 gerne bruge samme areal med efterafgrødeblandinger med N-fikserende arter til at opfylde krav om fem pct. MFO og samtidig bruge arealet til at opfylde krav om pligtige/husdyr efterafgrøder. Kravene i begge ordninger skal dog overholdes.

Præcisionslandbrug kan derimod ikke bruges til at opfylde fem pct. MFO.

Præcisionslandbrug

I udkastet til den nye bekendtgørelse, som er på vej i høring, før den vedtages endeligt, fremgår betingelserne for at bruge de nye virkemidler.

Bruger du præcisionslandbrug på korn- eller rapsmarker i 2021, kan de indgå i opfyldelsen af krav om efterafgrøder i planperioden 2021/2022 under følgende betingelser:

Afgrødernes N-behov for hver mark er fastsat med udgangspunkt i dyrkningshistorie, forventet udbytte mv.

N-indholdet i flydende husdyrgødning eller anden organisk gødning, der anvendes på de indberettede arealer, skal være bestemt ved laboratorieanalyser.

Der foretages positionsbestemt gradueret tildeling af handelsgødning på de indberettede marker. Det skal foregå med udstyr, der har auto- og sektionsstyring og kantspredningsudstyr - og som kan generere en logfil, der kan konverteres til shape-format.

Omregningsfaktoren er 11:1. Det vil sige, at 11 ha med præcisionslandbrug kan erstatte én ha efterafgrøder.

N-fikserende arter

Betingelserne for at bruge N-fikserende arter i efterafgrødeblandinger er følgende:

Der skal bruges færdigblandinger med et dokumenteret indhold, der højst indeholder 25 pct. N-fikserende arter (udregnet på frøantal).

Kun specifikke vinterfaste N-fikserende arter er godkendt (se bekendtgørelsen).

Efterafgrødeblandinger med N-fikserende arter må tidligst destrueres 1. februar.

Der skal regnes med en eftervirkning på 50 kg N pr. ha efter N-fikserende efterafgrøder.

Omregningsfaktoren er 1:1. Det vil sige, at én ha med N-fikserende blandinger erstatter én ha efterafgrøder.

Faktaboks

Nye virkemidler

  • Præcisionslandbrug og N-fikserende arter i blandinger kan fra 2021 erstatte pligtige/husdyr efterafgrøder.
  • Landbrugsstyrelsen arbejder på, at de to nye virkemidler fra 2022 også kan erstatte de målrettede efterafgrøder.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.