Præcisionspilot: Ingen grund til at graduere gødning til veletableret vårbyg

I pilotprojektet skal gødning til vårbyg gradueres. Men der er ingen variation i biomassekort så tidligt, så det er meget bedre at placere alt ved såning, mener Brian Rahbek.

I pilotprojektet skal man ikke kun graduere kvælstof til vinterafgrøder - men også til vårsæd.

I vintersæd er det gået rigtig godt - men det har ikke været nogen god idé i vårbyg, siger Brian og Anders Rahbek.

»Vi plejer at nedfælde gyllen (knap 100 kg N/ha) inden pløjning og såning, og placere resten af kvælstoffet op til 140 kg N ved såning. Forsøgene viser jo, at den bedste effekt af kvælstof til vårbyg fås ved at placere det. Men i pilotprojektet har vi været nødt til at gemme 30 kg N pr. ha til at graduere med i vårbyggens stadie 30-32«, siger Brian Rahbek.

Og det mener han ikke giver nogen mening. Allerede inden det planlagte gradueringstidspunkt blev vårbyggen nemlig lysere og lysere. Den manglede kvælstof i forhold til naboens mark, der fik al N ved såning.

»Vi tjekkede satellitbilledernes biomassekort, og de var meget ensartede. Der var ingen variation så tidligt i afgrødens vækst. Så dem kunne vi ikke bruge til noget.

Og da vårbygmarkerne trængte til at blive rettet op, endte vi med manuelt at graduere lidt op og ned ud fra vores erfaring med markerne«, siger Brian Rahbek, og konkluderer:

»Hvis man sår vårbyg meget tidligt, kan det måske give mening at gemme kvælstof til at graduere. Men ikke ved normal såning i april«.

Vi vander stadig

»Selv om det har regnet, er det slet ikke nok. De sidste 14 dage har vi fået 19 mm, og før det 20 mm siden marts. Vi har vandet vintersæden fire gange og vårbyg to«, siger Anders Rahbek.

Faktaboks

  • Anders Rahbek driver Frølund Agro sammen med sin kone Birgit, sin søn Brian og ansatte Søren Vestergaard
  • Bor ved Hammerum, Herning. Driver 470 ha med hvede, rug, byg, raps og rajgræs til frø. Alt korn fodres op.
  • JB 1-4. 85 pct. af jorden vandes med gns. 100 mm årligt. 13 vandingsmaskiner. Meget husdyrgødning.
  • Er med i præcisions-pilotprojektet, hvor sidste N-tildeling i vinter-/vårsæd gradueres. Graduerer også udsæd.
  • Producerer 27.500 antoniusgrise under Tulips ’Det gode gårdliv’, hvor grisene har mere plads + mere halm.

Udfordring her & Nu

  • Hvede: Skal nu svampesprøjtes for 2. gang udløst af gulrust, som er kommet pludseligt inden for en uge. Dosis: 0,4 Folicur Expert + 0,5 Propulse. Det er dobbelt dosis Folicur, så vi er sikre på at slå det ned.
  • Rug: Vi har haft armene helt oppe, fordi vi troede, at vi slap for at svampesprøjte rugen. Men nu er der kommet rust, så vi kører nu med 0,3 Proline Expert, inden den drær´ (hvor vi ikke kører pga. meldrøjer).

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.