Premiere til DFF: Overvej ny strategi mod ukrudt i majs
DFF/Legacy 500 har fået tilladelse til "mindre anvendelse" i majs. Midlet blev godkendt i maj sidste år, og derfor vil det i mange majsmarker blive brugt første gang i kommende sæson.

Af Helle Bundgaard Elander, planteavlskonsulent, Centrovice

Der er givet en tilladelse til ”mindre anvendelse” af DFF/Legacy 500 før fremspiring af majs til bekæmpelse af ærenpris. Der må bruges 0,05-0,075 liter pr. hektar. Laveste dosis anvendes på skarp sandjord.

Det er væsentligt, at midlet anvendes før fremspiring, da der i forsøg er med behandling efter fremspiring er set skade på majsen, som kan reducere udbyttet.

Midlet er billigt med en pris på 24-36 kr. pr. ha ved 0,05-0,075 liter pr. hektar, og det er interessant at overveje midlets effekt, og hvorvidt de øvrige midler kan reduceres.

Forsøg med DFF/Legacy 500 før fremspiring og med opfølgning af Callisto har ikke givet forskel på udbyttet, men med behandlingen før fremspiring har majsen fremstået renere end uden den tidlige behandling.

Derfor forventes tilladelsen at henvende sig primært til bedrifter, hvor der kan forventes forskelligt ukrudtstryk, og hvor der plejer at fremspire ærenpris.

Kan der spares på andre midler

Det er meget klogt at beholde strategien med to opfølgende behandlinger, og afvente ukrudtets vækst, før der eventuelt reduceres i disse.

Det er sandsynligt at dosis af Callisto i første opfølgende behandling kan reduceres fra 0,65 liter til 0,5 liter pr. hektar eller helt udelades. Man kan da nøjes med opfølgning af 75 g MaisTer + MailOil + 0,15 liter Starane 333 HL.
Storkenæb bekæmpes bedst med 0,5 liter Fighter 480 + olie, og denne del kan ikke reduceres.

Det er også nærliggende at medtage 1 liter Roundup Bio (360 g glyphosat) pr. hektar mod enårig rapgræs og andet småukrudt sammen med DFF/Legacy 500. Det er ekstra 50 kr. pr. ha, som kan udskyde næste behandling og sandsynliggøre at de øvrige midler kan reduceres.

Hvor der er god jordfugt, kan det prioriteres at køre straks efter såning uden Roundup, da DFF/Legacy 500 opnår bedst effekt i fugtigt jord.

Forslag til behandlinger

Forslag til behandlinger med DFF/Legacy 500 (uden storkenæb), pr. hektar:

St. 00:  0,075 liter DFF + 1,0 liter Roundup Bio
St. 11-13: 0,5 liter Callisto + 0,4 liter Renol
St. 13-16: 75 g MaisTer + 1 liter MaisOil + 0,15 liter Starane 333 HL

Hvis der forekommer storkenæb, tilsættes 0,5 liter Fighter 480 til Callisto-behandlingen i st. 11-13.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.