Professor: Humus opbygges med rette mængder af N,P og S i jorden

Nedgang i jordens indhold af humus truer dyrkningssikkerheden på flere danske jorder. Opbygning af humus bør derfor opprioriteres, mener professor.

Jordens indhold af humus og organisk materiale er af afgørende betydning, hvis dyrkningssikkerheden skal forbedres og tilpasses klimaforandringerne med hyppigere kraftige nedbørshændelser og perioder med tørke.

Det var hovedbudskabet, da professor Henrik Haugaard-Nielsen fra Roskilde Universitet, holdt indlæg på FRDK’s fagdag i forlængelse af foreningens generalforsamling 6. marts.

»Det er ikke et spørgsmål om at tilføre større mængder næringsstoffer, men derimod at sikre, at jorden indeholder den rette mængde af næringsstoffer til at sikre, at der kan opbygges humus. Derudover skal vi blive bedre til at udnytte sollyset gennem hele vækstsæsonen. Det kan blandt andet ske ved en øget dyrkning af flerårige afgrøder og efterafgrøder,« sagde Henrik Haugaard-Nielsen.

Han henviste til ny banebrydende forskning, der indikerer, at især jordens koncentration af organisk materiale, kvælstof, fosfor og svovl har stor betydning for, hvor meget humus der kan opbygges i jorden.

Præcis hvordan man som landmand sikre, at jorden har den rette koncentration af kvælstof, fosfor og svovl kunne han dog ikke give et præcist svar på. Men det er et område, han mener fortjener langt større opmærksomhed, end det får i dag.

For lidt humus

»Vi ved, at det ved almindelig dyrkningspraksis kan være vanskeligt, at opretholde et kulstofniveau på over 2,5-3 procent kulstof på mange landbrugsjorder. Vi ved også, at indholdet på mange jorder er kritisk lavt,« sagde Henrik Haugaard-Nielsen.

Han tilføjede, at forsøg har vist, at mængden af kulstof øges i de øverste jordlag ved overgangen til pløjefri dyrkning, men at pløjefri dyrkning ikke øger jordens indhold af kulstof i den samlede jordprofil. Skal det øges kan man dyrke flerårige afgrøder frem for enårige afgrøder, ligesom nedmuldning af halm, tilførsel af husdyrgødning og dyrkning af efterafgrøder bidrager til at øge indholdet af organisk materiale i jorden.

Og så tyder ny forskning altså på, at man ved en bedre styring af jordens indhold af kvælstof, fosfor og svovl både kan opnå en hurtigere nedbrydningen af organisk materiale og en hurtigere og øget dannelse af humus i jorden.

Det øgede indhold af humus i jorden giver ifølge Henrik Haugaard-Nielsen en mere porøs jord, som er bedre til at aflede vand i perioder med overskudsnedbør, og som kan binde større mængder vand i tørre perioder. To forhold som har stor betydning for jordens farbarhed og dyrkningsegenskaber - og dermed også udbyttepotentialet.

Faktaboks

Kulstof i jorden

  • Jordens dyrkningsegenskaber er afhængige af jordens C:N forhold, som udtrykker forholdet mellem jordens indhold af kulstof og kvælstof.
  • Jordens indhold af kulstof kan bl.a. øges ved at dyrke flerårige afgrøder, efterafgrøder, nedmulde halm og tilføre husdyrgødning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.