Professorer: Landbrugspakke overtræder regler for Natura 2000-områder
Beskyttelsen af de såkaldte Natura 2000-områder er ikke tilstrækkelig i landbrugspakken, siger professor.

Regeringens landbrugspakke er i strid med EUs habitatdirektiv, siger en professor i miljøret og Dansk Naturfredningsforening. Det skriver Information og Berlingske.

I direktivet forpligter Danmark sig til at beskytte såkaldte Natura 2000-områder.

Når landbruget som følge af pakken får lov til at gøde mere, så indebærer det ifølge regeringens egen miljørapport "en risiko for negativ påvirkning" af de områder, der nyder en særlig beskyttelse af hensyn til truede og sjældne plante- og dyrearter.

Som kompensation lægges der i pakken op til, at frivillige initiativer skal modvirke den negative påvirkning. Men det holder bare ikke i EU-retten, siger professor i miljøret Ellen Margrethe Basse til Information.

På grund af forsigtighedsprincippet har myndighederne bevisbyrden for, at der er sikret en generel beskyttelse mod den sandsynlige forringelse og forstyrrelse," siger hun til avisen.

"Når man laver sådan en frivillig ordning, så er det jo ikke staten, der træffer nogle foranstaltninger, sådan som man ellers skal ifølge direktivet."

Uklart om direktivet overholdes

Også juraprofessor Helle Tegner Anker, der er ekspert i miljøret ved Københavns Universitet, fæster sig ved, at pakken bygger på frivillighed.

Eva Kjer: Kritik af landbrugspakken kom bag på migKvæg · Mark · Svin Fredag 19. februar 2016 · 11:15

"Der er en stor usikkerhed forbundet med de frivillige foranstaltninger. Habitatdirektivet kræver en høj grad af sikkerhed for, at der ikke sker en forringelse i det enkelte område," siger hun til Berlingske.

Det står ifølge hende uklart, om landbrugspakken overholder EU-direktivet.

Eva Kjer afviser

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) afviser kritikken.

"Det ligger i sagens natur, at der skal ske denne beskyttelse og den indsats, og jeg tror på, at vi kan gøre det på frivillig basis," siger hun til Information.

"Hvis det viser sig ikke at holde stik, så står der i aftalen, at så mødes parterne igen, og så drøfter vi, hvad vi så gør."

Både Dansk Naturfredningsforening og Biologisk Institut har også rejst tvivl om, hvorvidt landbrugspakken overholder EU-direktivet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.