Prognose: Stor indtægtsfremgang for planteavlere

Markant forbedring i vente for planteavlernes økonomi.

En gennemsnitlig fuldtids planteavler kan se frem til et driftsresultat i 2016 på 574.00 kr. Det er ikke bare langt bedre end de øvrige driftsgrene, men også 119.00 kr. mere end det forventede resultat for 2015. Og set i forhold til 2014 er det en forbedring på 174.000 kr. Det viser en prognose fra Seges, som Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteavl fortalte om på et pressemøde onsdag morgen i forbindelse med Plantekongressen i Herning..

»For mange vil en øget indtjening betyde, at hverdagen bliver til at overskue igen. Forhåbentlig betyder det også, at vi nu kan få vendt skuden og udviklet vores bedrifter og fortsat drive det erhverv, vi holder så meget af« sagde Torben Hansen.

Den forventede forbedring skyldes dels højere gødningsnormer, dels højere afgrødepriser.

Fuld løn

Med de nye tal, ser det ud til, at planteavlerne i 2016 får fuld dækning for deres arbejdsindsats. Samtidig vil der være tale om en mindre forrentning af egenkapitalen. I 2015 var der en negativ forrentning af egenkapitalen og ikke fuld dækning for egen arbejdsindsats. Den forventede forbedring i indtjeningen skal dog også ses i lyset af det »hul,« der er opstået de seneste år.

»Det er dejligt med fremgang, men det er ikke et skyhøjt resultat, når det både skal dække løn og forrentning af egenkapital. Vi lever i hvertfald ikke op til Danske Banks mål om en forrentning på 8 procent,« sagde han.

Ivar Ravn, direktør Seges, pegede på, at man for at få del i indtægtsfremgangen, skal udnytte de nye muligheder for at bruge ekstra gødning. Men han understregede samtidig, at det ikke skal bruges for enhver pris. Man skal gøre sig nøje overvejelser om, hvordan, man fordeler den.

»Man skal bruge det dér hvor der eer fagligt belæg for, at det giver merudbytte. Vi skal have maximal nettoværdi ud af den mere kvælstof,« siger han.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.