Rådgiver: Derfor har vinterraps brug for en venskabsafgrøde
Companion cropping, altså samdyrkning af to eller flere plantearter, har i en årrække været prøvet af i blandt andet England og Frankrig.

Af Camilla Beck Nielsen, Agrovi

Man siger at lige børn leger bedst. Måske gælder det også for planter.

I hvert fald er det sådan vi traditionelt set dyrker vores afgrøder, nemlig som monokultur, som vi efter bedste evne forsøger at holde fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme.

Men hvad nu hvis planterne i marken kunne danne venskaber med andre planter, der kunne tage slæbet, når det kommer til konkurrence for ukrudt, angreb af skadevoldere og måske også tilførsel af visse næringsstoffer?

Companion Cropping

Systemet kaldes Companion cropping og har i en årrække været prøvet af i blandt andet England og Frankrig.

Kunsten er naturligvis at finde afgrøder, der ikke udkonkurrerer hinanden, men komplementerer og hjælper til fælles bedste.

Ærter/byg er velkendte venner i marken herhjemme - særligt indenfor økologien - , men derudover er det begrænset med erfaringerne og kendskabet til synergieffekterne af companion cropping.

Rivende udvikling

Der sker i disse år rigtig meget på området, og mange ting prøves af.

Et eksempel er samdyrkning af rug og vikke, hvor planen er at høste begge afgrøder til frø.

Vinterraps er desuden en oplagt (hoved)afgrøde at tage udgangspunkt i, fordi den kan have gavn af en "partner" til start, og vokser efterfølgende fra den, hvis det ikke er en udvintrende art.

Kløver har vist sig at være en af de bedste partnere til vinterraps - enten alene eller sammen med vikke, da man her får fikseret kvælstof, som rapsen jo kan bruge næsten ubegrænset og desuden sker der en god jordløsning.

Få det bedste ud af vennerne

Fordelene, som man søger at opnå ved companion crops, er følgende:

  • Mindre ukrudt på grund af konkurrence
  • Færre skadedyr. Enten ved at companion crops distraherer eller lokker skadedyrene væk fra hovedafgrøden eller ved at forholdene for nyttedyr forbedres.
  • Bedre (naturlig) næringsstofforsyning til hovedafgrøden, blandt andet ved fremme af mycorrhiza
  • Generel bedre jordstruktur ved hjælp af rødder, regnorme m.m.

I et forsøg lagt ud på Midtsjælland tester vi i denne sæson forskellige companion crops sammen med vinterraps.

Til arrangementet Sund jord for fremtiden den 25. oktober 2018 går vi i dybden med blandt andet  companion cropping og ser på forskellene i marken, diskuterer fordele og ulemper og hører om erfaringer fra både Danmark og England.

Programmet kan læses her: https://www.agrovi.dk/events/sund-jord-for-fremtiden-25-oktober-2018/

 

 

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.