Rådgiver fraråder biogasgylle til stivelseskartofler
Biogasgylle kan indeholde store mængder klorid. Klorid sænker indholdet af stivelse i karotflerne, og koster let tab på over 1.000 kroner pr. hektar.

Det har aldrig været en hemmelighed, at der i mange biogasanlæg bliver brugt jernklorid til at fælde svovl.

Der er da heller ikke nogen, der har set det som et stort problem, når biogasgyllen returneres til landmændene.

Det kan det dog være.

Udbringer man biogasgylle med et højt indhold af klorid, kan det nemlig let koste 1-2 pct. stivelse i kartoflerne.

Derfor skal man, inden man modtager gylle fra et biogasanlæg, sørge for at få oplyst, hvor meget klorid der er i gyllen.

Har gyllen et højt indhold af klorid, skal den ikke bruges i kartofler.

Risiko for store tab

»Vi har i mange år frarådet at bruge gylle til kartofler. I takt med, at der er kommet mere pres på arealerne til udbringning af husdyrgødning, er der dog flere landmænd, som er begyndt at bruge gylle til kartoflerne«, siger Ib Clemmensen, planteavlskonsulent hos Vestjysk.

Han tilføjer, at meget af den gylle, der bliver udbragt, har et så lavt indhold af klorid, at det ikke udgør et problem.

Forsøg har vist, at der er en lineær sammenhæng mellem, hvor meget klorid man tilfører kartofler, og hvor meget stivelse der er i kartoflerne ved høst.

Således falder indholdet af stivelse med 0,01-0,012 pct. for hver kg klorid, der tilføres pr. hektar. Det vil sige, at indholdet af stivelse i kartoflerne kan falde med ca. én procentenhed ved tilførsel af 100 kg klorid pr. hektar.

»Jeg har set analyser af gylle fra biogasanlæg, hvor der er op til 5 kg klorid pr. ton gylle. Spreder man 30 ton gylle pr. hektar, tilfører man 150 kg klorid pr. hektar«, siger Ib Clemmensen.

Han tilføjer, at det giver risiko for et tab på 1,5 pct. stivelse. Ved et udbytte på 500 hkg pr. hektar svarer det til et tab på 1.700 kroner pr. hektar.

Ib Clemmensen understreger derfor, at man enten skal lade være med at bruge gylle fra biogasanlæg til kartofler, eller at man får dokumentation for, at gyllen har et lavt indhold af klorid.

Faktaboks

Klorid:

  • Kartofler tåler ikke klorid.
  • Der er sammenhæng mellem tilførslen af klorid og stivelsesindholdet i kartoflerne.
  • Få oplyst, hvor meget klorid der er i gyllen fra biogasanlæg.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.