To-radede sorter topper i vinterbyg

Årets Landsforsøg med sorter af vinterbyg er gjort op. De byder på flere overraskelser.

Der er høstet usædvanligt høje udbytter i årets Landsforsøg med vinterbygsorter. Faktisk det højeste, der nogensinde er høstet i Landsforsøgene - og knap et ton mere end det næsthøjeste, som blev høstet i 2020.

- Der er høstet fra 86 hkg per hektar i Vestjylland til 125 hkg per hektar på Fyn, og i praksis er der endnu større variation i de opnåede udbytter, fortæller Leif Hagelskjær, landskonsulent hos Seges.

Han tilføjer, at rumvægten generelt også er høj, mens proteinindholdet er lavt. Faktisk er proteinindholdet det næstlaveste, der nogensinde er målt i målesortsblandingen. Det skyldes en naturlig ’fortyndingseffekt’, der ofte ses, når udbyttet er højt.

Leif Hagelskjær understreger, at det er meget bemærkelsesværdigt, at det er en toradet sort, der har ydet det højeste udbytte, da de seksradede hybridsorter har toppet listen i de seneste år.

To-radede sorter i top

Den toradede sort Bordeaux topper listen med et udbytte på 108,1 hkg per hektar i gennemsnit af de ni forsøg. Det svarer til et forholdstal på 107, idet målesortsblandingen yder et udbytte på 101,5 hkg per hektar.

- Der er endda også toradede sorter på de næste to pladser. Men det er nummersorter, der endnu ikke markedsføres, og er derfor ikke vist i tabellen, siger Leif Hagelskjær.

Han tilføjer, at der blandt de ti højestydende sorter er seks hybridsorter.

Den nye sort SY Scoop ligger med forholdstal 105, mens de mere velkendte sorter Jettoo, SY Dakoota og Toreroo ligger med forholdstal 104. Det samme gør den toradede sort KWS Tardis, som sammen med LG Globetrotter, Jettoo og Bordeaux udgør over halvdelen af fremavlsarealet i 2022 og derfor vil komme til at dominere vinterbygarealet i 2023.

I tabellen ses et uddrag af sorterne fra Landsforsøgene. Se mere på SortInfo.dk.

Lavt svampetryk

Merudbyttet for svampebekæmpelse har ifølge Leif Hagelskjær generelt været lavt i årets forsøg.

Det var også forventet, da sygdomstrykket har været lavt.

Der er i gennemsnit af forsøgene opnået et merudbytte for svampebemplese på 3,2 hkg per hektar i målesortsblandingen, men det varier fra 2,0 til 19,6 i de enkelte sorter.

Der er derfor god grund til at tage det med i betragtning, når der skal vælges vinterbygsort til den kommende sæson, siger Leif Hagelskjær.

Tabel 1. Vinterbygsorter, Landsforsøg 2022

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.