Rapsarealet skyder i vejret - tæt på 200.000 hektar til høst
Vinterraps er den tredje mest dyrkede afgrøde til høsten i år, viser spritny opgørelse.

Danske landmænd vil i år høste et betydeligt større areal emd raps end sidste år. Det viser en ny opgørelse fra NaturEerhvervsstyrelsen over hvilke afgrøder der bliver dyrket i Danmark i 2015.

Arealerne med vinterraps, som er den altdominerende raps-variant, er nemlig steget med knap en femtedel til i alt ca. 193.000 hektar. Det betyder, at raps nu er den tredje mest populære afgrøde hos danske landmænd, viser  opgørelsen.

Tallene baserer sig på landmændenes egne opgørelser, når de i forbindelse med ansøgningen af årets direkte landbrugsstøtte melder ind til styrelsen, hvad de har på markerne.

”Landmændenes dispositioner i marken afhænger bl.a. af vejret på det tidspunkt, hvor de skal så markerne og markedspriserne. I år kan vi konstatere, at rapsen vinder frem samtidig med, at vinterhveden og vårbyggen traditionen tro beholder pladserne som danske landmænds suverænt to største afgrøder,” siger teamleder Jannik Elmegaard fra Center for Landbrug.

Opgørelsen viser også, at arealet med sukkerroer i øjeblikket er faldende i Danmark. Således er næsten en tredjedel af sukkerroe-arealet for 2014 i år tilsået med en anden afgrøde.

Til gengæld stiger det anmeldte areal med permanent græs med en fjerdedel, mens marker med græs i omdrift er faldende.

I alt dyrker danske landmænd tæt på 2,7 mio. hektar.

De 15 mest dyrkede afgrøder i Danmark i 2015:

Antal i hektar - i parentes tallet for 2014

Vinterhvede:                                                    577.823 (606.000)

Vårbyg:                                                                512.620 (486.000)                  

Vinterraps:                                                         192.822 (164.555)                  

Silomajs:                                                             182.843 (190.312)                  

Græs med kløver/luc., u. 50 % bælgpl.:  180.316 (206.000)                  

Vinterbyg:                                                          119.269 (119.000)                  

Vinterhybridrug:                                             96.752 (81.000)                       

Permanent græs normalt udbytte:         95.690 (70.000)                       

Miljøgræs MVJ tilsagn (0 N):                      77.296 (66.000)                       

Græs i omdrift uden kløver:                       52.368 (67.000)                       

Vinterhvede, brødhvede:                           40.084 (40.000)                       

Vårhavre:                                                           37.606 (36.000)                       

Permanent græs og kløver uden norm  29.288 (36.000)                       

Sukkerroer:                                                       25.348 (36.000)                       

Vinterrug:                                                          25.051 (25.219)                       

Andre afgrøder(Diverse korn, græs mm.) 429.175

Dyrket areal i alt:                                             2.674.351 (2.671.000)           

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.