Resistent græs og tokimbladet ukrudt breder sig hurtigere end frygtet - det kan du gøre

Konsulenterne hos Sønderjysk Landboforening har i foråret set en eskalering af problemerne med herbicidresistent ukrudt, blandt andet for kamiller. Sæt ind med ipm-tiltag, inden det løber løbsk flere steder, lyder opfordringen

- Vi er slet ikke lykkedes med at begrænse udbredelsen af pesticidresistent ukrudt i kornafgrøderne. Tværtimod ser vi, at det her i foråret og sommeren har nået et endnu højere niveau end tidligere. Det går hurtigere, end vi havde frygtet.

Sådan lyder den kraftige advarsel til planteavlerne fra Finn Olsen, teamchef for planteavl i SLF.

Mere tydeligt for fuglegræs og kamille

Han fortæller, at resistensen, udover i en række ukrudtsgræsser, nu også er blevet mere tydelig for fuglegræs og kamille i flere marker

- Resistens i fuglegræs overfor visse minimidler har været kendt i flere år, og lige nu får vi flere og flere henvendelser på, at landmændene ikke kan bekæmpe kamille i vårbyg med de gængse sprøjtemidler, siger Finn Olsen.

Han fortæller, at det i sagens natur endnu ikke har været muligt at indsende frø til undersøgelse fra de hårdføre kamilleplanter, der ikke er blevet bekæmpet. Rådgiverne har dog en særdeles stærk formodning om, at der er tale om pesticidresistente kamiller på grund af de mange henvendelser.

Såfremt vårbyggen er begyndt at skride, er det i øvrigt for sent at bekæmpe kamillerne med Primus-midler på grund af sprøjtefristren.

Frøpuljen skal reduceres

De sønderjyske rådgivere oplever også, at den allerede kendte resistens i italiensk rajgræs og agerrævehale spreder sig. På nogle ejendomme ses en markant negativ udvikling bare i forhold til udbredelsen i 2021.

- Resistens-problemerne er der blevet fortalt og skrevet om i flere år, men vi må bare konstatere, at det ikke er gået i den ønskede retning. Tværtimod er det værre end nogensinde, og det er altså vigtigt at få stoppet det, inden det løber løbsk flere steder, siger Finn Olsen.

Han advarer mod, at landmændene sætter deres lid til, at et nyt middel fra BASF i form af Luximor med et nyt aktivstof vil kunne redde de ramte marker, og at man bare satser på at holde sig oven vande de næste par år, indtil det bliver muligt at rydde op med kemi. 

- Måske bliver det nye middel godkendt i Danmark om to, tre eller fire år. Vi ved det ikke. Men det er en sovepude, vi skal væk fra, og mere kontant er græsukrudt og resistent ukrudt jo også et problem, der koster store udbyttetab indtil da.

Uanset om Luximor kommer på det danske marked, og hvornår det sker, ændrer det ikke ved, at landmændene først og fremmest skal have fat i de forskellige IPM-tiltag, der kan stoppe udbredelsen af resistent ukrudt, understreger den sønderjyske konsulent.

- Det er også vigtigt, at vi får nedbragt frøpuljen i jorden. Den er efterhånden kæmpestor, og det øger risikoen for at der vil være et naturligt muteret frø, som har tolerans over fx et nyt middel, og som derfor vil blive opformeret.

Faktisk burde man overveje at skabe forståelse for, at man ikke må bruge et eventuelt nyt aktivstof på superinficerede marker på grund af den øgede risiko for resistensudvikling, siger han.

Brug mange små løsninger

Finn Olsen fremhæver, at der er nødvendigt at anvende mange små løsninger mod resistent ukrudt:

  • Sædskifte. Dyrk vårsæd to-tre år i træk, så græsukrudtet bliver forstyrret i den sædvanlige cyklus.
  • Såtidspunkt. Vi ved, at tidlig såning fremmer fremspiringen af græsukrudtet. Samtidig ved vi, at jordbehandling i forbindelse med etablering af efterafgrøder også har en negativ effekt på kontrollen med græsserne.
  • Sorts- og afgrødevalg. Overvej at anvende sorter eller afgrøder, der har en god konkurrenceevne over for ukrudt, eller en afgrøde hvor et alternativt aktivstof kan anvendes.  Fx har hestebønne her vist sig som en god mulighed. 
  • Middelvalg. Sørg for at anvende forskellige produkter med forskellige virkemekanismer, både forår og efterår
  • Plantetal. Højere plantetal forbedrer afgrødens konkurrence over for ukrudt. Brug fx graduering af udsæd og øg plantetallet i markområder med kendte problemer med græsukrudt. 
  • Tjek dine marker for resistent ukrudt i juni, fx i forbindelse med lugning af flyvehavre. Står der noget ukrudt tilbage?

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.