Ribbehøst er den billigste lagermetode til korn
Foderstoffen er den dyreste lager-partner. Ribbehøst er den billigste.

For 14 kr. er det muligt at opbevare et hkg korn, hvis det høstes med ribbemetoden, viser beregninger fra DLBR Slagtekalve.

Rådgiverne har regnet på omkostningsniveauet ved forskellige typer af kornopbevaring, og ribbemetoden er klart den billigste. En yderligere fordel ved ribbehøst af korn er, at kornet høstes før modenhed, hvilket øger udbyttet med 10-15 procent.

Ifølge DLBR Slagtekalve skal man til gengæld ikke forvente, at halmen efter ribbehøst er af samme kvalitet som halmen efter mejetærskning.

Gastæt billigst til modent korn

Sværger man til at høste kornet ved modenhed, kan kornet lagres billigst i en gastæt silo. Omkostningen er opgjort til 27 kroner pr. hkg, hvilket er dobbelt så meget som lageromkostningen ved ribbehøst.

Fordelene ved at anvende gastæt silo er mange. Kornet kan lagres ved en lavere tørstofprocent, hvorved man sparer omkostninger til tørring. Samtidig forlænger man høstvinduet i marken, da man ikke skal vente på, at vandindholdet når et vist, lavt niveau.

DLBR Slagtekalve understreger dog, at lagring med gastæt silo kan gøre det vanskeligt at lave en blanding med to forskellige kornsorter.

Foderstoffen er din dyre ven

Er mulighederne for opbevaring i gastæt silo eller stålsilo ikke til stede, kan lagring ved foderstoffen være det eneste alternativ. Det er samtidig også det dyreste alternativ med en omkostning på 36 kr. pr hkg.

Faktaboks

Variationen

  • Ribbehøst: 14 kr.
  • Silopose, ensilering: 25 kr.
  • Gastæt silo: 27 kr.
  • Stålsilo: 31 kr.
  • Foderstof: 36 kr.

Alle priser er opgjort pr. hkg

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.