Robot kan alt selv - skal bekæmpe ukrudt med stød og laser

Ugen På Spidsen: En ny selvkørende ukrudtsrobot kombinerer robotteknologi og kunstig intelligens, så robotten kan udføre sine arbejdsopgaver på en intelligent måde uden menneskelig indblanding. Den kan selv bevæge sig rundt på marken, ved nøjagtig hvor den er, kan finde det uønskede ukrudt og derefter selv bekæmpe det, skriver ugens klummeskribent på Mark Plus

Selvkørende lugerobotter er i høj kurs hos økologer. Både fordi de kan give renere afgrøder, målrette ukrudtsbekæmpelsen, muliggøre dyrkning af nye økologiske afgrøder og mimimere håndarbejdet i marken.

De vil dog også med fordel kunne bruges i konventionelle afgrøder, hvor der er begrænsede muligheder for kemisk bekæmpelse.

Uanset hvor, er robotter i markdriften kommet for at blive - og de bliver mere og mere avancerede.

Denne adskiller sig

Den sidste nye selvkørende lugerobot, jeg har hørt om, adskiller sig på flere punkter fra de hidtidige. Den skal nemlig, ved hjælp af kunstig intelligens, trænes til selv at finde og udrydde bestemt ukrudt.

I første omgang målrettes robotten til bekæmpelse af ukrudtet skræppe på økologiske kvægbedrifters græsmarker, som den både skal finde, identificere og bekæmpe i en arbejdsgang.

Men på sigt burde denne teknologi kunne udbredes til mange andre ukrudtsarter - hvis man først får knækket koden for, at robotter selv kan identificere mange forskellige ukrudtsarter. Det er bl.a. noget, de arbejder på højtryk på hos Aarhus Universitet i Foulum - og som de faktisk er rimelig langt med.

Denne robot adskiller sig også på en anden måde. Den skal nemlig ikke bekæmpe ukrudtet mekanisk, som de fleste andre robotter.

Den skal i stedet udstyres med to instrumenter - en laser og et apparat, der kan give planten elektrisk stød - og så vil man afprøve hvilke af de to værktøjer, der virker bedst som ukrudtsbekæmpelse.

DTU er med i udviklingen af robotten

Danske forskere inden for robotteknologi fra DTU, der er eksperter i autonome systemer, er med i udviklingen af den nye robot, sammen med flere europæiske samarbejdspartnere fra Holland, Frankrig og Spanien. Bl.a. Wageningen University & Research i Holland, der er verdensførende inden for udvikling af nye teknologiske løsninger til landbruget.

De danske forskeres bidrag bliver netop at bruge kunstig intelligens til at analysere data fra de kamera- og LIDAR-sensorer, der er installeret på den mobile robot. Så robotten derved bliver i stand til at finde og identificere ukrudtet på marken, og derefter bekæmpe det.

Robotten gør i sit arbejde brug af de europæiske Galileo-satellitter, der med centimeters nøjagtighed kan angive både dens og ukrudtets placering på marken.

De første autonome ukrudtsrobotter bliver testet om et års tid, og hele projektet forventes at være færdigt i slutningen af 2022.

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.