Så er det nu: Tag hobbykniv med i rapsmarken og spar masser af N
Ugen På Spidsen: Simpel vejning af rapsblade i efteråret kan indikere, hvor meget kvælstof rapsen har optaget i efteråret - og dermed, hvor meget der skal tilføres i foråret. I et efterår som i år, hvor rapsen mange steder står meget kraftig, er det en metode, man skylder sig selv at bruge, for der er meget N at spare, skriver denne uges klummeskribent på Mark Plus.

Et par gummistøvler, en hobbykniv og en tommestok. Det er alt man behøver, hvis man vil lave planteklip i vinterrapsen.

Det kan være en rigtig god idé. Især i år, hvor rapsen mange steder står kraftigt.

Planteklippet laves nu, hvor rapsens vækst går i stå. Det sker ved, at man tre-fire steder i marken klipper rapsens blade af lige over jordoverfladen. Derefter vejer man, hvor mange kg rapsblade der er pr. kvadratmeter.

Planteklip fra dette efterår viser, at der kan spares helt op til 80-100 kg kvælstof pr. hektar ved gødskning af rapsen i foråret - samtidig med at risikoen for at rapsen går i leje mindskes.

Optimal vækst til foråret

Matematikken er enkel: Jo mere bladmasse rapsen har i efteråret, jo mere kvælstof har den optaget i efteråret - og jo mindre skal man tilføre til foråret.

Når man laver planteklip i rapsen i efteråret, tager man udgangspunkt i, at rapsen har optaget 45 kg N pr. hektar for hver kg rapsblade pr. kvadratmeter.

På en mark, hvor der er 3,8 kg rapsblade pr. kvadratmeter kan man regne sig frem til, at rapsen skal tildeles knap 85 kg kvælstof pr. hektar til foråret.

Regnestykket ser således ud:

  • 3,8 kg blade x 45 kg N = 171 kg N
  • Det normale N-optag for raps i efteråret er 50 kg N pr. hektar. Derfor er N-optagelsen 121 kg N større end normalt (171 - 50 = 121 kg N). Af dette ekstra optag tages der udgangespunk i, at rapsen kan genbruge 70 pct. af det kvælstof, den har optaget i efteråret til næste forår.
  • Altså skal man gange 121 kg N med 0,7. Det giver 84,7 kg N.
  •  På en mark med 3,8 kg blade pr. kvadratmeter kan man altså trække 84,7 kg N pr. hektar fra normen i rapsmarken til foråret. Det er omtrent halvdelen af, hvad der normalt skal tidleles ifølge normen på en mark med god lermuldet jord.

Strategi til foråret

Jo kraftigere rapsen står i efteråret, jo mindre kvælstof kan man bruge i foråret - og jo senere bør hovedmængden af kvælstof tildeles i foråret.

På marker, hvor der ved planteklip er mere end 2,5 kg friskvægt i efteråret, er anbefalingen, at man tildeler 30 pct. af den totale mængde gødning i foråret tidligt i foråret - og de resterende 70 pct. når rapsen er i gang med strækningsvæksten. Det vil sige, når den er ca. 50 cm høj.

På med gummistøvlerne - og god fornøjelse med hobbykniv, tommestok og lommeregner.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

 

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.