Så mange hkg pr. hektar koster sen gødskning af vintersæd
Endnu er der ingen grund til panik i forhold til gødskning af overvintrende afgrøder, men især vinterraps nyder godt af en tidlig tildeling.

Det milde vejr har givet engelske tilstande med mulighed for en lang vækstsæson. Det er positivt.

For at få fuldt udbytte af det milde vejr skal man dog kunne færdes i marken. Det har de store mængder nedbør sat en stopper for mange steder.

Især vinterraps, rug og til dels vinterbyg vil have godt af at få gødning nu, mens vinterhveden bedre tåler, at gødskningen bliver udsat.

Timingen ved den første gødskning er vigtigere end gødningsmængden, og timingen skal tilpasses afgrødens udvikling, som kan variere meget fra mark til mark.

Sen gødskning koster udbytte

Ved gødskning af de overvintrende afgrøder bør man prioritere arbejdet, så vinterraps gødskes først.

Vinterrapsen skal helst tilføres gødning i starten af marts. Forsøg viser, at det koster ca. to hkg pr. hektar, hvis man udsætter gødskningen til midten af april.

For vinterbyg, rug og vinterhvede gælder, at de så vidt muligt skal gødskes midt i marts.

Som hovedregel kan man gå ud fra, at det koster et udbyttetab på ca. to hkg pr. hektar, hvis gødskningen af vinterbyg først sker 1. april.

I rug koster det som udgangspunkt 1,5 hkg pr. hektar, hvis gødskningen udskydes til sidst i marts-midt i april.

I vinterhvede koster det ca. et hkg pr. hektar, hvis gødskningen udskydes til midt i april.

Svage rødder

»Det er helt tydeligt, at de våde forhold i efteråret har betydet, at vintersæden på mange marker har et svagt rodnet, der ikke er særlig dybtgående«, siger Finn Olsen, planteavlskonsulent hos Sønderjysk Landboforening.

Han tilføjer, at de svage rodnet især kan blive et problem, hvis vi går fra de ekstremt våde forhold i markerne lige nu til en periode med meget tørre forhold. Derfor er det vigtigt, at tynde afgrøder med et svagt rodnet hjælpes godt på vej med handelsgødning.

Stor udvaskning

Endnu er der ikke overblik over, hvor store mængder kvælstof der er i jorden efter den ekstremt våde vinter. Det afsløres, når N-prognosen offentliggøres.

Der er dog ingen tvivl om, at udvaskningen af bl.a. svovl og bor har været større end normalt. Derfor anbefaler Finn Olsen, at man tildeler bor til alle rapsmarker på let jord, og at man er meget opmærksom på bormangel på de øvrige rapsmarker. Derudover skal man være særligt opmærksom på at tildele tilstrækkeligt svovl til alle overvintrede afgrøder.

Faktaboks

Vintersæd og raps

  • I overvintrende afgrøder bør gødskningen prioriteres i følgende rækkefølge: Vinterraps, vinterbyg, rug og vinterhvede.
  • Timing er vigtigere end mængde ved den første gødskning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.