Så meget kvælstof kan tyske landmænd tilføre uden straf

Tyske landmænd har meget bedre konkurrenceforhold på kvælstofområdet end danske landmænd, viser ny Seges-beregning.

Op mod 65 procent mere kvælstof må tyske landmænd tilføre afgrøderne, før de får straf. Det viser en ny beregning fra Seges.

”Det er for at være med til at belyse den danske landmands konkurrencemuligheder – hvad han er underlagt af restriktioner i forhold til konkurrenterne i udlandet,” siger chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Seges, Planter & Miljø.

I december viste hans analyse, at danske landmænds kvælstofregulering reelt er strammere end de officielle beregninger.

De lovpligtige normer for kvælstoftilførsel til afgrøder er officielt reduceret med 18,12 pct. i 2015 i forhold til det økonomisk optimale. Hans analyse viste, at den reelle reduktion af normen formentlig er mellem 22 og 35 procent.

Ny analyse med flere afgrøder

Beregningen fra december var på baggrund af vinterhvede på lerjord. Den nye analyse favner bredere.

Carl Åge Pedersen har lavet en sammenligning af kvælstofnormer for de fire salgsafgrøder, der dyrkes på omkring 60 procent af den danske landbrugsjord, nemlig vinterhvede, vårbyg, vinterraps og silomajs.

Der er nogen variation mellem afgrøderne, men i gennemsnit viser analysen, at de tyske tilførselsnormer er mellem 17 og 26 procent højere end de danske.

Den tyske landmand kan på de to undersøgte jordtyper, tilføre mellem 65 og 72 procent mere kvælstof, end sin danske kollega, uden at blive sanktioneret.

Forskel på straf

I Danmark straffes landmanden pr. kg. kvælstof, som man har tilført udover normen. Det er en bødestraf. Bøden er på 10 eller 20 kroner pr kg kvælstof, afhængigt at overskridelsens størrelse

De tyske regler gælder for maksimalt kvælstofoverskud gælder for en treårig periode. Landmanden trækkes i landbrugsstøtten (KO-træk), hvis en stikprøvekontrol afslører, at der i gennemsnit af tre år har været et beregnet kvælstofoverskud på mere end 60 kg pr ha. Men det er sjældent, det er sket, siger Carl Åge Pedersen.

Emneord kvælstof

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.