Så meget skal du reducere N-mængden på grund af stigende gødningspriser

De kraftigt stigende gødningspriser betyder, at den optimale kvælstofmængde til korn og raps bliver lavere. N-tilførslen skal reduceres med 20-25 kg N pr. ha i 2022 for at ramme det økonomisk optimale niveau - alt efter, hvilke priser der købes gødning og sælges korn til.

Den optimale kvælstofmængde til afgrøderne påvirkes af forholdet mellem afgrøde- og kvælstofpris.

Bytteforholdet udtrykker, hvor mange kg korn eller anden afgrøde, der skal avles for at betale 1 kg kvælstof. Hvis priserne på afgrøde og kvælstof stiger proportionalt, ændres den optimale kvælstofmængde ikke.

I de senere år har bytteforholdet mellem korn og kvælstof været ca. 6,3. Det betyder, at der skal avles 6,3 kg korn for at betale 1 kg kvælstof. For raps har bytteforholdet været på 2,5. Det er også det prisniveau, som har været anvendt ved indstilling af kvælstofnormer, oplyser Seges.

Her er fem gode råd til, hvordan du rammer det økonomisk optimale N-niveau i afgrøderne.

1. Bytteforhold: Udvikling siden foråret

Gødningsprisen har siden foråret 2021 i runde tal ændret sig fra 200 kr. til 400 kr. for en NS 28-5 gødning - og kornprisen er steget fra 120 kr. til 150 kr. Det ændrer bytteforholdet fra 5,7 til ca. 9,4 - og betyder, at det optimale kvælstofbehov reduceres med 20-25 kg kvælstof pr. ha. 

Var kornprisen ikke steget, men fortsat havde ligget på 120 kr. pr. hkg - og gødningsprisen samtidig var fordoblet, ville bytteforholdet været ændret fra 5,7 til 11,8. Det ville betyde en endnu større reduktion i den optimale kvælstofmængde til korn på hele 35-40 kg kvælstof pr. ha. Men så slemt er det ikke gået pga. de stigende kornpriser.

2. Vårbyg

Den optimale kvælstofmængde uden proteinkorrektion i vårbyg falder med 5,0 kg kvælstof pr. ha ved en ændring i bytteforholdet på 1 enhed. Det viser 58 forsøg med stigende mængder kvælstof (0-200 kg pr. ha) til vårbyg med forfrugt korn i perioden 2012-2021.

Ved en kornpris på 150 kr. pr. hkg svarer ændringen i bytteforhold til, at kvælstofprisen stiger med 1,50 kr. pr. kg kvælstof eller, at f.eks. NS 28-5 stiger med ca. 40 kr. pr. 100 kg. 

Når man korrigerer N-mængden i den enkelte mark, skal man gå ud fra, hvad man ved tidligere prisrelationer har betragtet at være optimalt for marken. Hvis det har været 125 kg kvælstof pr. ha og NS 28-5 er steget med 160 kr. (bytteforhold går fra 6 til 10), skal N-tilførslen reduceres med 20 kg kvælstof pr. ha. 

3. Vinterhvede

Den optimale kvælstofmængde uden proteinkorrektion i vinterhvede falder med 5,7 kg kvælstof pr. ha ved en ændring i bytteforholdet på 1 enhed. 

Det viser 60 forsøg med stigende mængder kvælstof (0-300 kg pr. ha) til vinterhvede med forfrugt korn i perioden 2012-2021.

4. Indregning af Protein

I beregningen er der ikke taget hensyn til værdi af protein - for ændringen i optimal N-mængde er den samme, uanset om der tages hensyn til værdien af protein eller ej.

Men den optimale kvælstofmængde er højere, hvis værdien af protein indregnes. 

Som tommelfingerregel kan man regne med, at en reduktion i kvælstoftilførslen på 10 kg pr. ha, reducerer proteinindholdet med 0,2 procentenheder. 

5. Vinterraps

Den optimale kvælstofmængde i vinterraps falder med 15 kg kvælstof pr. ha ved en ændring i bytteforholdet på 1 enhed. Det viser 23 forsøg med stigende mængder kvælstof (0-250 kg pr. ha i foråret) til vinterraps i perioden 2012-2021.

Ved en rapspris på 4 kr. pr. kg betyder det en stigning i kvælstofprisen på 4 kr. pr. kg N. Det svarer til, at prisen på NS 28-5 stiger ca. 110 kr. pr. 100 kg. 

Ved en rapspris på 2,80 kr. pr. kg frø og en kvælstofpris på 7 kr. pr. kg N, som har været et typisk prisniveau i tidligere år, skal der avles 2,5 kg frø for at betale 1 kg kvælstof.

Ved en rapspris på f.eks. 4 kr. pr. kg frø, men en gødningspris på 20 kr. pr. kg N, er bytteforholdet 5 kg rapsfrø til at betale 1 kg N. Det betyder et lavere kvælstofbehov på ca. 40 kg kvælstof pr. ha.

Kilde: Landbrugsinfo. Her kan du læse mange flere detaljer om bytteforhold og hvordan priserne påvirker den optimale N-mængde.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.