Så vinterraps straks i august og overhold disse tre regler
Velas anbefaler at etablere vinterrapsen så tidligt som muligt i august og senest 20. august. Ret ind efter tre dyrkningsregler, og du vil også kunne undgå en kraftig afgrøde, der risikerer at fryse væk hen over vinteren.

Af Anders Østergaard Sigersted, planteavlskonsulent, Velas

Etablering og såtidspunkt er det allervigtigste for en god vinterrapsmark.

Det ses tydeligt, i den sæson vi netop er på vej ud af. En hurtig og ensartet fremspiring danner grundlaget for et godt udbytte.

Tidspunktet for såning er afgørende for potentialet i din vinterraps, og en uge kan gøre hele forskellen. En rapsplante skal helst nå 550-600 graddage inden vinteren, men det var svært at opnå sidste efterår da kulde og regn satte tidligt ind.

Velas anbefaler derfor at etablere vinterrapsen første gang det er muligt i august og senest 20. august.

Tilstræb at så vinterrapsen i 1,5-2,5 centimeters dybde, i fugtig jord og kontroller løbende sådybden. Det optimale såtidspunkt er når der er udsigt til flere dages tørvejr, så man bl.a. undgår at jorden pakker sammen ved kraftig nedbør. 

Kan man så for tidligt?

I forhold til kålbrok og svampesygdomme vil der ved tidlig såning være en større opformering og dermed risiko for angreb, særligt hvis efterårsperioden bliver lun og fugtig.

Men har man styr på reaktionstallene i jorden og holder man de anbefalede fem frie rapsår, vil det som udgangspunkt være det vigtigste.

Tidlig såning gør en del landmænd nervøse for, om vinterrapsen kan nå at blive for kraftig og i værste fald fryse væk henover vinteren.

Velas deler ikke denne bekymring, hvis følgende tre vigtige punkter overholdes:

  • Så med et lavere plantetal, så rapsen ikke strækker sig, tilstræb 25-35 planter pr. kvadratmeter
  • Gødningstildelingen skal tilpasses såtidspunktet, dog minimum 40 kg N pr. ha. i efteråret
  • Vælg sorter, der er egnet til såtidspunktet.

Anvendes disse tiltag i praksis, er der god mulighed for at styre væksten i efteråret og man skal derfor ikke være så bekymret for at så rapsen tidligt.

Desuden bliver konkurrenceevnen imod snegle og rapsjordlopper enormt forbedret, når nu man ikke kan anvende bejdsemidler, der virker tilstrækkeligt på rapsjordlopper.

Det er også Velas erfaring, at vi generelt aldrig hører om dårlige udbytter i vinterraps, der er veletableret og sået tidligt, tværtimod.

Klimaet ændrer sig i Danmark

Risikoen for frostskader i kraftige vinterrapsmarker, sker kun hvis hovedskuddet når at strække sig for meget i efteråret.

Eksperterne mener, at det danske klima i fremtiden bliver varmere, vådere og mere blæsende. I de senere år har vi heller ikke set betydelige skader, eller haft hårde vintre, men det er selvfølgelig aldrig nogen garanti, for at det ikke kan ske igen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.