Såbed og strategi for gødning vigtigst for succes med vårbyg
Etableringen og en optimal gødningsstrategi er alfa og omega i dyrkning af vårbyg.

Et godt såbed og en omhyggelig etablering, første gang jorden er tjenlig, er noget af det vigtigste i dyrkning af vårbyg. Udsættes såtiden fra midt i marts til 10. april falder udbyttet kun med ca. et hkg pr. hektar. Udskydes såning mere, kan udbyttet falde med helt op til 15 hkg, viser landsforsøgene. 
Dernæst kommer gødningsstrategien - og i maltbyg også det helt rigtige gødningsniveau. Det er essentielt for et højt udbytte.
Sådan lød et par gode råd fra Lars Olsen, seniorkonsulent i DLG Planteavl på DLG Vækstforum i onsdags. Han fremhævede vækstsæson 2018 som et meget atypisk år.
»Vi deltog i Maltbygkampen 2018 som et af seks eksperthold. Her var det holdet med de billigste gødningsudgifter, der vandt konkurrencen med størst nettomerudbytte. Men de havde ikke det største hektarudbytte. Det havde nemlig de tre hold, der havde de største udgifter til gødning. Så det koster noget at avle godt. Så i et andet år med højere udbytte-niveau end i 2018, havde det måske været vores strategi, der gav størst nettomerudbytte«.

NPK er vigtigt

Lars Olsen lægger vægt på, at man bør tildele både kvælstof, fosfor og kalium, med mindre man bruger husdyrgødning. For der fraføres meget fosfor og kalium med kerne og halm.
»Seks forsøg på lerjord i 2013 og 2014 viste, at placeret NPK-gødning gav op til fem hkg mere pr. ha end en ren NS gødning. Jo mere P og K der var i gødningen, jo højere var merudbyttet. Tilsætning af enten en ren K-gødning eller P-gødning gav ikke nær så godt. Det var altså kombinationen af P og K, der var vigtig«, siger han.

Mikronæringsstoffer

Mikronæringsstoffer er en forsikring, især hvis man har uens jord. Nogle år kan man hæve udbyttet i de dårlige pletter, andre år ikke, siger Lars Olsen. 
»Jeg synes, det er en billig forsikring. Nutrax P+, som coates på udsæden, tilfører planten vigtige næringsstoffer (zink, mangan, P og N) i den tidlige vækst til 30-40 kr. pr. ha. DLG test i perioden 2013-2017 viste gns. merudbytter på 2,4 hkg pr. ha. Størst ved stressede 
forhold (kolde/våde jorder)«.

Deles eller på én gang

Forsøg viser, at udbyttet på lerjorde ikke stiger ved at dele gødning til vårbyg. Til gengæld stiger procent grønskud, jo senere anden tildeling sker, fortæller Lars Olsen. Han mener, at hele gødnings/gylle-mængden bør tildeles før eller lige efter såning. Placering er mest optimal, hvis man har udstyr til det. Kun på sandjord, med risiko for udvaskning, bør gødningen deles. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.