Sådan afbøder du de høje gødningspriser

Få tip til, hvor du bedst kan spare på næring til afgrøderne

Kan man spare på kvælstof?

Ja måske i nogle tilfælde, sagde Kristian Furdal Nielsen, landskonsulent fra Seges på webinar sidste uge.

»Man skal sørge for at udnytte sin husdyrgødning optimalt. F.eks. ved at nedfælde gylle i stedet for at slangeudlægge til vårsæd. Det giver en bedre og hurtigere virkning.

Og man bør overveje forsuring, hvis vejret er gunstigt for ammoniakfordampning (tørt, varmt og blæst) - også i voksende af- grøder«, siger han.

Han foreslår også, at man placerer eller iblander noget af gødningen i såsæden. Det sparer 10-15 kg N pr. ha i forhold til bredspredning.

»Med præcisionsjordbrug kan man spare N i f.eks. lavninger, hvor der er mere N i jorden, og flytte det til fattige områder, f.eks. bakketoppe. Det giver en bedre N-udnyttelse.

Man kan også dyrke afgrøder, der ikke har noget N-behov, f.eks. ært og hestebønner. Dog har maltbyg p.t. en høj pris, som det skal opvejes imod«, siger Kristian Furdal.

Han minder også om, at der med meget kløver i græsmarkerne kan opnås rigtig gode udbytter selv med en lav N-indsats.

Fosfor

Det er nemmere at springe over fosfor og kali end N et enkelt år. Det er muligt ved høje P-tal eller i afgrøder med lav P-respons, f.eks. vintersæd og frøgræs. Man skal dog passe på i P-krævende afgrøder.

Dog kan man ikke blive ved med at spare. Det kan blive dyrt for jordens frugtbarhed, siger han.

Det er også muligt at finde alternative gødningskilder som gylle, slam, fiberfraktion, halmaske m.m.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.