Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sådan bekæmper du agerrævehale

Der er få ukrudtsarter, der er lige så grådige som agerrævehale. Derfor kræver agerrævehale et helt ekstraordinært fokus og effekt blot for at holde ukrudtstrykket stabilt. Læs med og hør Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer rådgive om, hvordan du bedst bekæmper den grådige ukrudtsart.

Lav en god jordetablering og såning

I første omgang handler det om at holde markerne i god form. Agerrævehale er et græsukrudt, der trives særdeles godt i dårligt drænede områder, så det er vigtigt at vedligeholde markernes dræn. Når det er tid til at etablere afgrøder, skal der foretages en god og tilstrækkelig jordbearbejdning, der sikrer perfekte forhold ved såning. På den måde etablerer man gunstige vækstforhold for afgrøden, så den allerede fra start kan yde mest mulig konkurrence mod agerrævehale.

Sensåning er et godt værktøj til at reducere fremspiring af agerrævehale. ”Sås der 2 uger senere end normalt, kan vi reducere fremspiring af agerrævehale med 50 %", fortæller Søren. Da vi ved sensåning samtidig anvender en højere udsædsmængde, har vi både færre agerrævehaler og kan bedre konkurrence mod dem. Dog er det gode såbed afgørende. "Er der risiko for, at man går på kompromis med det gode såbed, er det bedre ikke at udsætte såningen”, anbefaler Søren.   

Vælg effektive løsninger

Én agerrævehale kan kaste 800 frø pr. plante og derved volde store tab, hvis den først får fat. For at være på forkant med agerrævehale, anbefaler Søren, at der skal foretages en effektiv behandling i foråret, evt. tilsat noget flydende gødning, når der er begyndende vækst.

sponsoreret Bayer

Billede: De hvide rødder er et tegn på, at agerrævehalen er i vækst

”Vi så igen sidste efterår, at de bedste efterårsløsninger til bekæmpelse af agerrævehale var kombinationer med Mateno Duo og Boxer behandlet ved kornets fremspiring i st. 10-11. Denne løsning er blevet velmodtaget i praksis, både med og uden ekstra opfølgning i efteråret med enten Topik eller Atlantis OD", fortæller Søren og fortsætter: "I foråret laves der en opfølgning med en fuld dosis Atlantis OD eller Cossack OD + olie, så snart der er vækst i ukrudtet. Ved at tilsætte 10 kg N flydende gødning pr. hektar, kan midlernes effekt styrkes yderligere med 10-15 procentpoint”. Hvis man allerede har anvendt Atlantis OD i efteråret, er man dog nødt til at vælge andre midler til bekæmpelsen i foråret.

sponsoreret Bayer     sponsoreret Bayer

Billeder: Effekt af efterårsbehandlinger. Til venstre ses ubehandlet, mens billedet til højre er behandlet i st. 10-11 med 0,5 l/ha Mateno Duo + 0,75 l/ha Boxer (Langeland, januar 2021).

sponsoreret Bayer

Figur: Forsøget viser, at effektern af Cossack OD og Atlantis OD styrkes yderligere ved at tilsætte flydende gødning

Agerrævehale er vinterenårig og tilpasset vintersædsmarkernes livscyklus. Et blandet sædskifte med vårsæd er derfor effektivt i forhold til at reducere ukrudtstrykket. Uspirede frø kan overleve op til fem år i jorden, men ved at have effektive ukrudtsstrategier over flere år kan du reducere ukrudtstrykket væsentligt. Dog skal der kun et dårligt år til, for at den grådige art kan tage fat igen. "Planlæg derfor aldrig alene ud fra sidste sæson. Denne sæsons udfordringer skal løses ud fra de aktuelle forhold i marken, men hav erfaringerne fra de foregående år med i tankerne, når du lægger din ukrudtsstrategi”, anbefaler Søren. En succesfuld strategi kræver, at man som minimum har reduceret antallet af agerrævehale ved høst til 3-4 stk. pr. m2., ellers vil man ofte have en opformering af problemet det efterfølgende år.

Hav fokus på resistens

Agerrævehale er i højrisiko for at udvikle resistens mod ukrudtsmidler. Det er således vigtigt både at anvende effektive doser, korrekt timing og midler fra forskellige middelklasser. Det er dog ikke sikkert, at der er tale om resistens, hvis ukrudtsbekæmpelsen ikke har været tilstrækkelig. Billedet herunder viser tre agerrævehale populationer indsamlet i sommeren 2020 fra marker, hvor der ikke blev opnået en tilfredsstillende effekt af forårsløsningen. Frøene blev udsået igen i efteråret og behandlet med Cossack OD. I langt de fleste tilfælde var der ikke tale om resistens. Derimod kunne den manglende effekt skyldes en forkert timing.

sponsoreret Bayer

Billede: Tre populationer af agerrævehale, ubehandlet foroven.

Græs Akademiet

Den tidlige såning og varme vinter har givet græsserne perfekte vilkår til at spire tidligt og gro henover vinteren. Derfor vil vi i den kommende tid, med Græs Akademiet, sætte fokus på de fire vanskelige græsser: agerrævehale, væselhale, rajgræs og enårig rapgræs. Med Græs Akademiet vil vi gå i dybden med de fire græsser og lære mere om, hvordan de kan bekæmpes, så vi kan have strategien klar.

Faktaboks

  • Agerrævehale er en af de mest grådige græser og kan forvolde store tab, hvis den først får fat
  • Indsatsen mod agerrævehale er godt givet ud - når først de er der, er agerrævehale ikke til at komme af med igen
  • En effektiv bekæmpelse af agerrævehale kvitterer ikke kun i indeværende år men også i årene efter

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, agerrævehaler, ukrudtsbekæmpelse

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.