Sådan bekæmper du ukrudt i økologisk vårsæd
Ukrudt er økologens store udfordring, men her giver konsulenten nogle gode anvisninger om, hvordan man klarer det i vårsæd.

Af Karsten Simonsen, planteavlskonsulent, Vestjysk
Foretag 1-2 blindstriglinger, før kornet kommer op, hvis en stor ukrudtsmængde skal bekæmpes. Den gode ukrudtsbekæmpelse er svær at foretage efter kornets fremspiring. Korn med færre end to et halvt blad skades af strigling.

Blindstrigling

I de områder, hvor jeg ved, at der normalt er meget ukrudt i min vårsædsmark uden udlæg, begynder min ukrudtsbekæmpelse med en blindharvning, når kernerne begynder at få spirer. Første blindharvning er under gode spiringsforhold typisk 3-5 dage efter såning. Ved køligere forhold er det først efter ca. en uge. Der strigles til maksimal 2 cms dybde.
Senest når kornet bryder jordskorpen, og marken får et svagt grønligt skær, strigles marken anden gang - i samme dybde som tidligere, men typisk med lidt lavere hastighed. 
Effekten af de to første striglinger er normalt meget stor. Ukrudtet er stadig så småt, at det kan tilhylles ved jordflytningen. Langt hovedparten af ukrudtet dør af tilhylning og ikke, fordi planten rykkes op. Hvis det kun er den sidste blindstrigling, der foretages, kan ukrudtet være så stort, at det er svært at tilhylle ordentligt.

Ukrudtsharvning

Nu følger en periode, hvor afgrøden kan skades af strigling. Indtil kornet har ca. 2½ blad kan afgrøden skades af strigling. Efterfølgende kan en strigling også skade afgrøden, men tabet vil normalt ikke være så stort.
Normalt kan den afsluttende ukrudtsharvning udføres fra kornets 3 bladstadie. Her er det vigtigt at følge ukrudtets og afgrødens udvikling. Ukrudtet skal være så småt, at det kan tilhylles. Er bare ét ukrudtsblad synligt, vil effekten af enhver strigling være ringe.
Sker afgrødeetableringen sent i foråret, er temperaturen ofte højere. Det giver normalt også en hurtigere og mere ensartet fremspiring af ukrudtet.

Strategier

A: Blindharvning
Foretages første gang, når kornet har spirer
En evt. anden gang senest, når kornets grønne skær ses
Harvedybde max. 2 cm
Kørehastighed på 5-10 km/t 
Tildækning/tilhylning er måden, ukrudtsbekæmpelsen virker på
Skal udføres, før ukrudtet kommer over jordoverfladen, hvis der skal opnås en god effekt på tidlige arter som korsblomstrede, hanekro og pileurter

B. Ukrudtsharvning
Foretages, når ukrudtet har kimblade, og kornet har 3-4 blade
Tildækning af kornets bladmasse med maks. 20 pct.
Harvedybde 1-3 cm
Kørehastighed på 5-10 km/t
Udføres med udsigt til tørvejr

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.