Sådan bekæmper du ukrudt, når du sår hveden tidligt
Læg en dæmper på ukrudtet tidligt med DFF

Af Ole Møller Hansen, Velas

Det kan være fristende at så tidligt og på den måde slippe for efterafgrøder. Tidlig såning har dog ulemper. Risikoen for fodsyge stiger, lige som risikoen for angreb af lus der kan medføre havrerødsot. Ukrudtsmængden stiger også voldsomt. Ukrudtsmængden fordobles, hvis du sår 14 dage tidligere, end du plejer. Derfor er det helt afgørende, at der ikke såes tidligt i marker med græsukrudtsproblemer.

I praksis betyder det, at tidlig såning primært er aktuelt i marker i sundt sædskifte, med vårsæd og vintersæd. Tidlig såning kan her f.eks. ske efter vinterraps.

I vinterraps giver Kerb mulighed for en effektiv bekæmpelse af græsukrudt.  Men hvis marken over årene er befængt med græsukrudt, vil et enkelt års Kerb behandling ikke udrydde problemet. Der vil stadig være en stor pulje, der kan boltre sig i tidlig sået vintersæd.

Så derfor kun tidligt i marker UDEN græsukrudt i sædskiftet.


Tidlig indsats med DFF


Det er vigtigt at få lagt en dæmper på ukrudtet tidligt med DFF. DFF på sort jord i en dosering 0,10-0,12 liter pr. hektar har god effekt på bl.a. enårig rapgræs, kamille, agerstedmoder og pileurter. Sprøjtes umiddelbart efter såning, kan jorden være meget løs. Når jorden sætter sig de følgende dage, kan der opstå sprækker i dækningen af DFF. Derfor bør sprøjtningen foretages efter såning, når jorden har sat sig, typisk 4-6 dage efter såning.

Et alternativ til DFF kan være en dyrere løsning med 0,35 liter Mateno Duo 600 SC pr. hektar. Den er bla. stærkere på spildraps, storkenæb og kornblomst. 

En opfølgende behandling kan herefter foretages med f.eks. Boxer når afgrøden har et blad. Det er vigtigt at temperaturen er kommet ned under 15 grader, så fordampningen af Boxer minimeres.
Husk, at Boxer altid skal sprøjtes ud med afdriftsreducerende dyser med lavt tryk. Helst aften/nat sprøjtning.
Hvis der går for lang tid inden temperaturerne falder, vil græsukrudtet i mange situationer blive for stort til at Boxer har tilstrækkelig effekt. Det er en af flere risici, der er ved tidlig såning.

Faktaboks

Tidlig såning er et af alternativerne til efterafgrøder.

To hektar tidlig sået vintersæd erstatter en hektar efterafgrøde. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.