Sådan beregner du N til vinterraps i foråret - med og uden planteklip

I kraftige vinterrapsmarker kan der spares på forårsgødskningen uden at gå på kompromis med udbyttet, og med de høje gødningspriser er det oplagt at finde besparelser her. Kraftige vinterrapsmarker har et N-behov på ca. 100 kg N pr. ha eller derunder i foråret. 

Af Anders Sigersted og Lene Bjørnsbo, begge planteavlskonsulenter hos Velas

Når gødningsbehovet til vinterraps om foråret skal fastsættes, bør væksten fra efteråret inddrages.

Flere års forsøg bekræfter, at kraftige vinterrapsmarker har et lavt behov for kvælstofgødning i foråret, se figur 1.  

Forsøgene viser også, at svage rapsmarker skal gødes kraftigt i det tidlige forår, hvorimod kvælstofmængden ved første tildeling kan reduceres i de kraftige marker. 

Figur 1. Nettoudbytte i vinterraps som funktion af N-tilførsel og biomasse

Rød kurve: viser nettoudbytte ved stigende N-tilførsel i kraftige vinterrapsmarker med en biomasse over 2,20 kg pr. m2 (12 forsøg), her er N-optimum 115 kg N pr. ha i foråret.

Blå kurve:  viser nettoudbytte i svage vinterrapsmarker med en biomasse under 2,20 kg pr. m2 (8 forsøg), her er optimum 192 kg N pr. ha i foråret, Kilde Seges

Med planteklip

Velas anbefaler, at der bruges planteklip fra efteråret (medio-ultimo november) til fastsættelse af kvælstofbehovet i foråret.

Et kilo biomasse pr. m2 svarer til et kvælstofoptag på 45 kg N pr. ha. Velas´ planteklipmodel beregner en korrektionen i kvælstoftilførslen i forhold til standardtilførslen og ser således ud:

Korrektion på forårstildelingen = (50 – (Biomasse pr. m2 x 45)) x 0,70

Modellen tager udgangspunkt i, at 70 procent af kvælstofoptaget i efteråret, ud over 50 kg N pr. ha, kan genbruges i foråret. Dette gælder også, hvis frost i løbet af vinteren fryser alle bladene væk.

Er der f.eks. opnået en biomasse på 3 kg pr. m2 i efteråret, er korrektionen på forårstildelingen: (50 – (3 x 45)) x 0,70 = (50-145) x 0,70 = minus 59,5 kg N/ha.

Der kan således ved 3 kg biomasse pr. m2 fratrækkes 59,50 kg N pr. ha i forhold til standardnormen, som typisk er 170-180 kg N pr. ha, se tabel 1.

Jo svagere vinterrapsen er, jo tidligere bør første tildeling udføres og startmængden øges. Er vinterrapsen omvendt meget kraftig, kan første tildeling udskydes en smule og med en nedsat mængde.


Tabel 1. Forventet N-behov i foråret ud fra biomassemålinger i efteråret

Uden planteklip

Har du ikke lavet planteklip i efteråret, har Velas udarbejdet en ”standardmodel” til korrektion af kvælstofbehovet i foråret, se tabel 2. 

Tabel 2. Strategi for tildeling af gødning til vinterraps i foråret uden planteklip

 

Figur 2. Vinterraps med forskellig biomasse

Husk svovl

Brug en svovlholdig gødning ved første tildeling, da behovet skal dækkes fra vækststart. Det anbefales at tildele mindst 30-40 kg svovl pr. ha. 

Selv om kvælstofmængden nedsættes til eksempelvis 100 kg N. pr. ha i foråret, vil det fortsat være muligt at dække svovlbehovet med en af nedenstående gødningstyper, som alle kan købes i 2023:

  • NS 26-13, NS 21-24. (Sv. sur)
  • NPKS 13-5-13-11S, NPKS 14-4-11-7S, NPKS 15-7-12-10S,  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.