Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sådan beskytter du vårbyg mod svampe

Ønsker du at opnå et højt merudbytte i dine vårbygmarker og kerner af den bedste kvalitet, så Læs med og få råd af Ivan Kloster fra Bayer, til hvordan du holder vårbyggen fri for svampesygdomme.

Byggen er kommet godt fra start, og rundt om i landet ser vi nu mange flotte vårbygmarker, der har busket sig. Desværre er der enkelte marker, som er blevet ødelagt af sandflugt og frost, men i det store billede er betingelserne gode for at opnå et flot resultat. Dog kan angreb fra svampesygdommene bygrust, skoldplet, bladplet, ramularia og evt. meldug hurtigt spille en altafgørende rolle for størrelsen og kvaliteten på dit endelige merudbytte.

Svampesygdomme i vårbyg

Bygrust er en snigende sygdom, som kan være svær at få øje på, hvis du ikke kigger godt efter. Den ses ofte lidt senere på sæsonen, da den trives, når vejret er varmt og fugtigt, men allerede fra stadie 30 skal du være opmærksom på den. Alle bygsorter kan rammes af bygrust, og får den først fat i afgrøderne, kan den være alt ødelæggende og betyde udbyttetab på optil 15-20 hkg.

Sponsoreret Bayer Crop Science

Billede: På bladene ses der symptomer for både rust og bladplet.

Skoldplet og bladplet er to fugtelskende svampe, som kan smitte ved regnstænk eller fra stubrester liggende på marken. Kører du pløjefrit eller sår byg efter byg, skal fokusset således især være på disse sygdomme. Skoldplet og bladplet kan angribe alle bygsorter, og med de rette betingelser vil sygdommene kunne spredes eksplosivt og volde store udbyttetab. De kan findes i markerne tidligt på sæsonen, så vær opmærksom på dem fra stadie 31-32.

Ramularia er en stresssygdom, der kan ligge latent inde i planterne og går kun til angreb, hvis planterne bliver stresset f.eks. på grund af tørke eller for meget vand. Ramularia skal beskyttes forbyggende i stadie 39, før planten skrider, eller netop når stakkene bliver synlige. Kommer den tidligt på sæsonen, kan det give store udbyttetab, men kommer  sygdommen sent, betyder den ikke så meget for udbyttet.

Sponsoreret Bayer Crop Science

Billede: Svære angreb af ramularia

Meldug er de fleste bygsorter resistente overfor, men har du en meldug modtagelig sort, skal du være opmærksom på denne svamp.

Den optimale svampestrategi

For at opnå den optimale effekt mod svampesygdomme i vårbyg, anbefaler Ivan at dele svampestrategien op i to behandlinger. På den måde får du lavet en helgardering og undgår at blive overrasket af svampeangreb. Den første behandling skal finde sted i stadie 32-33 med enten 0,25 l/ha Proline Xpert eller 0,3 l/ha Prosaro. ”Med denne behandling opnår du en effektiv beskyttelse mod skoldplet, bladplet og tidlig bygrust”, udtaler Ivan.

Sponsoreret Bayer Crop Science

Billede: Angreb af bygrust

Den anden behandling skal finde sted, når stakkene bliver synlige, i stadie 39-45 med 0,5 l/ha Propulse plus 0,2 l/ha Comet Pro. ”Propulse er et SDHI-middel, der har en god effekt på alle svampesygdomme og virker forebyggende på ramularia. Comet Pro giver derudover en ekstra effekt mod bygrust”, fortæller Ivan. Med denne delte strategi får du således en optimal løsning, der tilsammen virker bredt mod alle svampesygdomme i byg.

Undgå strå- og aksnedknækning

Alle de bygsorter vi dyrker har en tendens til aks- eller strånedknækning. Derfor anbefaler Ivan at kombinere den anden svampebehandling med vækstregulering ved at tilsætte 0,2 l/ha Cerone. Ved at foretage vækstregulering styrkes nakken, hvor akset sidder, hvilket mindsker risikoen for nedknækning. Derudover giver vækstregulering også sideskuddene bedre mulighed for at vokse med op i lyset, så vi opnår mere ensartede og store kerner på både sideskuddene og hovedskuddet. ”Eftersom en del af byggen i år har busket sig godt, er det i år optimalt at lave denne behandling, så vi er sikker på, at flest mulige kerner kommer op i lyset”, fortæller Ivan.

Følger du Ivans råd og deler din svampestrategi i to med bredtvirkende midler, så kan du opnå et højt merudbytte i god kvalitet.

Comet Pro® BASF

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, svampebehandling, Comet Pro® BASF, svampesygdom, vårbygmarker

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.