Sådan bruger du kvælstofstrategien til at undgå lejesæd i kraftig hvede
Juster mængden og timingen af kvælstof gødning i kraftige vinterhvedemarker.

Af Ole Møller Hansen, afdelingsleder Planteavl, LMO

Tidlig såning, god etablering og en god overvintring betyder, at en del vinterhvedemarker nu står kraftigt.

I 2017 er vi oppe på den kvælstofnorm, der i gennemsnit er optimal. Dermed også sagt, at normen i gennemsnit vil være over det optimale i en række marker.  

Der er udpræget risiko for lejesæd - en risiko, som ikke nødvendigvis kan eller skal løses med vækstregulering alene. Gødningsstrategien og kvælstofmængden er et afgørende våben i kampen mod lejesæd.

Kvælstofmængde

Erfaringerne fra 2014 og 2015 tyder på, at veludviklede og kraftige vinterhvedearealer med stor kvælstofoptagelse i efteråret har et lavere samlet kvælstofbehov end normalt eller svagt udviklede arealer.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at reducere den samlede N-mængde i de kraftige marker, også selvom de har et højt udbyttepotentiale. Blandt andet derfor bør du ikke færdig gøde afgrøden, før vi er inde i maj måned.

Dermed får du en chance for at vurdere det samlede behov på et kvalificeret grundlag. F.eks. ved at inddrage en N-Tester som værktøj til behovsbestemmelsen.

Selvom N-normen på en JB 6 er nær 200 kg N pr. hektar, kan det optimale niveau i din kraftige mark godt vise sig, at være tættere på 150 kg N pr ha. 

Timing

Timingen af kvælstoftildelingen i vinterhvede har betydning for proteinindhold og risikoen for lejesæd. Normalt er påvirkningen af udbyttet ikke så stor.

Udbyttemæssigt har vi altså et bredt vindue, hvor gødningen kan tildeles uden store risici for udbyttetab, hvis bare den første gødskning er sket sidst i marts. 50 – 70 kg N pr. hektar er passende til en start. Jo mere der kommer ud første gang, jo lavere proteinprocent og jo større risiko for lejesæd. 

Anden tildeling bør trækkes til i sidste halvdel af april, men inden afgrøden har spist op af første tildeling. Her tildeles det resterende planlagte behov minus 40 – 60 kg N pr. hektar, f.eks. omkring 90 kg N, så der samlet er tildelt 140–160 kg N. 

Hvor meget der skal tildeles i tredje tildeling afgøres i maj fra omkring stadie 32.  Hvis man her har 40–60 kg N tilbage af kvoten, kan man vurdere, hvor meget der er behov for i den enkelte mark – og enten omfordele mellem marker eller gemme noget af gødningen, hvis kvælstofforsyningen ser ud til at være i orden.

I forhold til forebyggelse af lejesæd skal du stadig vurdere behovet for vækstregulering ud fra bl.a. sortens stråstyrke, forfrugt, såtid og ikke mindst dine erfaringer på den enkelte mark.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.