Sådan får du en billig maskinpark til 300 hektar

Artiklen er første gang publiceret i magasinet MARK, oktober 2020

Af Christian Rabølle, maskinkonsulent, VKST

”Dine maskinomkostninger er for høje”… er en sætning mange landmænd har hørt gennem årene. Enten fra ens bankmand eller økonomikonsulent.

Måske har de ret, men vi oplever, at argumenterne for de høje maskinomkostninger ikke er konkrete og saglige. Hvis høje maskinomkostninger sikrer en stor omsætning af højværdiafgrøder eller lavere omkostninger til fast mandskab, så er effekten måske en bedre bundlinie.

Men - når vi så er færdige med at forsvare os, så må vi også kigge lidt indad! Den nye Fendt til 1,5 mio kr., som kører 400 timer om året er nok ikke den mest rentable beslutning!

I denne artikel vil jeg beskrive den ideelle maskinpark på en 300 ha planteavlsejendom. Det er ikke en nem størrelse, da arbejdsforbruget er lavt og udnyttelsen af maskinerne er for dårlig, men der er stadig mange veldrevne 200-400 ha ejendomme, som sagtens kan tjene penge på deres markbrug, hvis de tænker sig om.

En frisk update fra vores 242 maskinanalyser viser, at maskinomkostninger markbrug er faldende med arealstørrelsen.

Der er store variationer, men vi har flere eksempler i hver arealgruppe på, at maskinomkostninger markbrug kan komme under 3.000 kr. pr. hektar, selvom man ikke driver 1.000 hektar.

Der er en mulig stordriftsfordel på maskinomkostninger, men den kan let sættes over styr med en forkert maskinstrategi.

Værditabet er stigende

En økonomisk teori siger, at landbrugsmaskiners værditab falder hurtigere end vedligeholdet stiger, så det økonomisk optimale udskiftningstidspunkt indtræffer ikke før, at maskinen er teknisk forældet eller ikke længere driftssikker.

Dette faktum er der bare ikke ret mange danske landmænd, som vil se i øjnene….

Jeg mener, at værditabet på maskiner er stigende, da antallet af landmænd falder hurtigt, maskinerne bliver større og væsentligt dyrere, og der er mindre efterspørgsel efter store, brugte, avancerede maskiner.

Vi har i en årrække regnet med omkring 12 pct. saldoværditab, med 10-18 pct. intervallet.

Der er massiv konkurrence på nye maskiner, og med nye krav til udstødning, sikkerhed og færdsel så stiger de nye maskiner meget, også mere end forventet.

Konkurrencen betyder så, at rabatsatserne også stiger og nærmer sig 50 pct. på nogle traktorer!! Det er meget svært for en landmand at gennemskue, hvad realværdien på den nye maskine er. Indhent altid flere tilbud og hav altid god tid ved handler!

Renten har ligget tæt på 0 pct. på maskinfinansiering, men den er stigende, men det har overraskende lille betydning med en rentestigning på 1-2 pct., hvis vi samtidigt har værditab på 13-15 pct. og dårlig udnyttelse.

Overraskende udgifter

Der er stor variation på vedligeholdelsesomkostninger.

Heldigvis er der flere og flere som bogfører vedligehold på enkeltmaskiner. Med Summax er det blevet lettere at få det gjort rigtigt.

Mange nyere traktorer har store omkostninger til AddBlue eller EGR systemer, og diverse elfejl er almindelige. Det er overraskende og frustrerende, når nye traktorer faktisk er mindre driftssikre end lidt ældre traktorer. Anvender fabrikkerne for billige komponenter til landbrugsmaskiner?

Vi skal blive bedre til at udveksle erfaringer med de forskellige fabrikater og modeller, f.eks. med Maskinbasen.dk, så kan vi fravælge dem, som er mindst driftssikre.

Brug 800 kr. mindre/ha

Inspireret af mange maskinanalyser har jeg sammensat en billig maskinpark, som du kan se i tabellen, og jeg har sammenlignet en række nøgletal med gennemsnittet af 66 maskinanalyser med 200-400 ha. i gennemsnit.

Eksemplet her skal være inspiration. Forudsætningerne kan selvfølgelig altid diskuteres.

I den billige maskinpark er maskinsaldoen væsentligt lavere, og derfor er kapitalomkostningerne kun ca. 1/3 af sammenligningsgruppen.

Selv hvis vedligehold skulle stige 200-300 kr. pr. ha i den billige bedrift, så er der ingen grund til panik.

Man skal huske på, at der skal geninvesteres 150-200.000 kr. pr. år for at modsvare det årlige værditab.

Den samlede effekt er maskinomkostninger, markbrug på kun 2.648 kr. pr. ha altså 825 kr. pr. ha lavere end gns. af de 66 maskinanalyser.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.