Sådan får du en sund jord og gode afgrøder

Med relativt enkel tiltag kan man bidrage til at bakterier, svampe og en række andre mikroorganismer i jorden får bedre arbejdsforhold. Det belønner sig i form af en sundere og mere dyrkningssikker jord.

Der er meget, vi endnu ikke ved om de forskellige mikroorganismers roller i jorden, og hvordan de mikrobielle samfund påvirkes af dyrkningsforholdene.

I januar-udgaven af Mark, som udkommer 5. januar 2021, kan du læse en artikel med en række fif og nyttig baggrundsviden til, hvordan man relativt enkelt kan give afgrøderne mere optimale vækstforhold ved at forbedre jordens dyrkningssikkerhed.

Opskriften på en sund jord

Et sundt miljø for planter og mikroorganismer er et fugtigt og iltrigt miljø. Det er derfor vigtigt, at marken er veldrænet og, at skadelig jordpakning forebygges ved så vidt muligt at undgå tung kørsel på våd jord. 

I vandmættet jord tager de iltfri processer over, og jorden bliver ildelugtende, og planternes rødder vil blive hæmmet.

Regnormenes dybe lodrette gange fremmer luftskifte og afdræning af jorden, også i dybere lag. Regnormene gør tilmed det organiske materiale lettere tilgængeligt for mikroorganismerne.

En skånsom jordbearbejdning vil være gunstig for svampe og regnorme i jorden. Omvendt kan intensiv jordbearbejdning reducere antallet af regnorme kraftigt. 

Et varieret sædskifte

Et varieret sædskifte med efterafgrøder og stor artsdiversitet bidrager med kulstof, energi og næringsstoffer. Det gælder især bælgplanter og flerårige afgrøder, ligesom tilførsel af afgrøderester, organisk gødning og evt. kompost bidrager til at øge jordens indhold kulstof, energi og næringsstoffer. 

Efterafgrødeblandinger er velegnede til at fremme den mikrobielle diversitet og holde gang i jordbundens motor, når markens afgrøde er høstet. 

En sund jord er et produkt af både biologiske, kemiske og fysiske faktorer i et kompliceret samspil, hvor mikroorganismer er helt centrale medspillere.

Læs hele artiklen i fagmagasinet MARK nr. 1, 2021, som udkommer 5. januar. Artiklen er skrevet af Tove Mariegaard Pedersen, Seges.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.