Sådan får du has på ukrudt i vinterrapsen
Behovet for forårsopfølgning mod ukrudt i vinterraps er særlig aktuelt i år.

Af Lene Bjørnsbo, planteavlsassistent, Velas

Det våde efterår i 2019 betød, at en del landmænd ikke fik bekæmpet ukrudt i vinterrapsen med Belkar og Kerb.

Behovet for forårsopfølgning er derfor særlig aktuelt i år.

Kamille og andet tokimbladet ukrudt

Hvor der er bekæmpet med Belkar i efteråret, er der sjældent et behov for opfølgning i foråret på kamille og andet tokimbladet ukrudt.

Men er der ikke, så er tommelfingerreglen, at kamiller skal bekæmpes, hvis der er mere end 0,5-1 pr. m2.

Korvetto, Galera og Matrigon

Galera og Korvetto skal begge anvendes inden st. 50, det vil sige inden knopperne kan ses. Dette stadie er allerede nået i de tidligst såede marker, og så er der kun Matrigon tilbage. Matrigon skal anvendes inden der er ét gult kronblad i marken.

Hvis knopperne stadig er dækket, og der udelukkende er kamille i marken og en fornuftig rapsbestand, anbefaler vi at bruge Galera. Husk, Galera kan ikke blandes med Caryx eller mikronæringsstoffer. Er der også valmue og storkenæb i marken kan Korvetto anvendes.

Skal kamillerne bekæmpes med Matrigon, er det vigtigt, at temperaturen er mindst 12-15°C. Sprøjt gerne formiddag, så opnås den bedst effekt, og husk tilsætning af 0,5 Renol.

Hvor der er brugt Belkar i efteråret, vil der normalt være en god effekt på kamille, hvis dosis har været på minimum 0,4 liter pr. hektar. Vær her opmærksom på, at kamillerne ikke altid er helt døde, men kun forkrøblede og således skadet så meget, at yderligere bekæmpelse kan være unødvendig.

Generelt bør ingen af produkterne bruges, hvis rapsen er stresset eller med udsigt til nattefrost.

Spildkorn og græsser

Er der ikke sprøjtet med Kerb i efteråret, har man mistet en vigtig mulighed for bekæmpelse af græsukrudt, spildkorn og fuglegræs.

Særligt enårig rapgræs og væselhave kan blive et problem, da vi ikke har midler med effekt på disse arter, til brug i foråret.

Agil og Focus Ultra

Focus Ultra kan kun anvendes indtil begyndende strækning (st. 32). Dette stadie har mange marker allerede. Focus Ultra er stærkeste produkt, hvis der er rajgræs i marken. Focus Ultra har også god effekt på hundegræs og spildkorn og skal altid tilsættes 0,5 liter Dash pr. ha.

Agil er billigst og har god effekt på spildkorn, vindaks, blød- og gold hejre, flyvehavre og agerrævehale. Agil må anvendes indtil 90 dage før høst og skal tilsættes 0,15 liter spredeklæbemiddel pr. 100 liter vand.

Agil og Focus Ultra må kun bruges enten forår eller efterår. Er Agil anvendt i efteråret må Focus Ultra anvendes forår og omvendt. Produkterne må kun bruges på det samme areal hvert tredje år.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.