Sådan får du succes med hestebønner i den kommende sæson

Det er nu, at markplanen for foråret planlægges, og det er ikke helt ligegyldigt, hvilke afgrøder, der placeres hvor. ØkologiRådgivning Danmark oplever af og til, at hestebønner bliver forsøgt dyrket på mindre egnede marker.

Af Malthe Karstensen, ØkologiRådgivning Danmark

Mange økologiske landmænd skeler til hestebønner i markplanerne for den kommende sæson. Det skyldes blandt andet, at der for tiden er bedre muligheder for at få gode priser på bælgsæd, end der er for foderkorn. Det er dog ikke alle arealer, der er lige egnede til hestebønner. Derfor er det en god idé at gøre sig visse overvejelser om placeringen, når der lægges markplan.

Skal sås tidligt

Hestebønner har en lang vækstsæson, og skal derfor sås tidligt, når jorden første gang er tjenlig. Hvis såningen udsættes, øger det risikoen for en sen og besværlig høst. Derfor bør man ikke dyrke hestebønner på lave og kolde arealer, hvor såarbejdet normalt kommer senere i gang. 
Jo tidligere hestebønnerne bliver sået, jo bedre kan afgrøden også klare sig i eventuelle tørkeperioder. En tidlig såning bør dog aldrig ske på bekostning af såbedets kvalitet. Såbedet må ikke være for fugtigt, da hestebønner kræver en løs jord med et godt luftskifte.

Kræver vand

På sandjord er det en nødvendighed med vanding, da hestebønner er meget tørkefølsomme. Det er særligt vigtigt, at der ikke mangler vand ved blomstring, men også under bælgsætning. Vandingssæsonen er lang for hestebønner, og hvis man er træt af meget vanding, kan man overveje ærter i stedet. På uvandet sandjord er lupiner det bedste bud, hvis man vil have en bælgsædsafgrøde her. 

Undgå marker med rodukrudt

Det er ikke hensigtsmæssigt at dyrke hestebønner på marker, hvor der er problemer med rodukrudt. Kvik og tidsler vil ikke blot koste udbytte i hestebønnerne, men hestebønner er på sådanne arealer samtidig en afgrøde, der er medvirkende til en yderligere opformering. 
Hvis man har problemer med rodukrudt, bør man allerede i efteråret målrette en rodukrudtsstrategi på de marker, hvor man ønsker at have hestebønner i foråret. 

Må ikke mangle kalk

Hestebønner sørger selv for kvælstof, og det er en fordel at dyrke dem, hvor der er spist op, så der ikke er kvælstof til ukrudtet at leve af. Både hestebønner og ærter vil gerne have et reaktionstal på 6,0 eller derover. Derfor kan det anbefales, at tage jordprøver her i efteråret på de udvalgte marker. Hvis der er lave kalital, kan der tilføres patentkali eller andre kaliprodukter. Ved lave magnesiumtal, kan der anvendes kieserit samt magnesiumkalk, hvis der skal kalkes. 
Og så er der selvfølgelig det med sædskiftet. Mindst fire-fem frie år mellem hestebønner for at forebygge sædskiftesygdomme. Det gælder også i forhold til ærter.

Gode råd til hestebønner i markplanen
Vælg marker, hvor der:
-    kan etableres et godt såbed tidligt
-    kan vandes, hvis det er sandjord
-    ikke er problemer med rodukrudt
-    ikke er lav og kold jord
-    ikke har været dyrket bælgsæd de seneste år
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.