Sådan får du vårbyg godt fra start - overvej at droppe ploven
En god etablering af vårbyg kræver tålmodighed. I år kan man overveje at undlade pløjning.

På de lette jorder er såningen af vårbyg allerede i gang flere steder. På lerjord har det længere udsigter, da de våde forhold har gjort, at det mange steder ikke har kunnet lade sig gøre at vinterpløje.

På upløjede arealer skal man være særligt opmærksom på, at det kræver tålmodighed - og at pløjefri etablering eller etablering med mindre jordbearbejdning kan være en god løsning i år.

Uanset etableringsmetode, så kan du i nedenstående se fem tips til, hvordan du sender vårbyggen godt fra land.

1. Undlad pløjning

Ved at undlade pløjning kan man etablere vårbyggen tidligere og hurtigere. Det skyldes, at et mindre jordlag behøver at være tilstrækkeligt tørt for at lave et godt såbed uden knolde.

Harvedybden kan tjekkes med en spade, afhænger af, spor, jord og såmaskine.

3. Placering af gødning

Vårbyg giver 1-3 hkg mere pr. hektar, hvis der placeres gødning i forbindelse med såning - eller ved samblanding af udsæd og gødning.

Urea bør dog ikke blandes i udsæden.

Ved placering af gødning kan alt hele gødningsmængden i princippet tildeles ved såning. Det går dog ud over kapaciteten på såmaskinen.

3. Fosfor er vigtigt

Vårbyg har en kort vækstsæson, og kvitterer derfor for tilførsel af fosfor.

Ved lave fosfortal på under 2, bør der som minimum tildeles 20-25 kg fosfor pr. hektar.

Såning af vårbyg i gang: Vi kører 12-13 km i timen trods lidt tungt såbedMark 23. marts · 10:21

Ved fosfortal mellem 2 og 4 vil et enkelt år uden tilførsel af fosfor ikke påvirke udbyttet negativt.

4. Krav om nedfældning af handelsgødning

Nye ammoniakkrav betyder, at man skal være særlig opmærksom, når man bruger svovlsur ammoniak, urea, eller mekanisk blandede gødninger som indeholder svovlsur ammoniak.

Kravene medfører, at nævnte gødninger enten skal nedmuldes eller behandles med en inhibitor, som reducerer risikoen for fordampning af ammoniak.

Fra 1. februar til 1. april kan man udbringe svovlsur ammoniak, som man plejer.

Efter 1. april skal svovlsur ammoniak nedmuldes.

Urea skal behandles med en inhibitor inden udbringning.

5. Gylle til vårbyg

Ved udlægning af forsuret gylle med slanger før pløjning kommer gyllen for langt ned i jorden til, at planterne kan få fat i gyllen tidligt.

Nedfældning af gylle i 10-12 cm giver en vis placeringseffekt.

Nedfældning af gylle før pløjning kan give god virkning, hvis gyllen nedfældes i 10-15 cm, og der ikke pløjes for dybt.

Nedfældning af gylle før pløjning på lerjord er ikke tilrådeligt på grund af pakningsskader.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.