Sådan får du vintersæden ren for græsukrudt inden nytår
Sørg for rettidig sprøjtning med jordmidler og sprøjtning med det mest effektive bladmiddel, når græsukrudtet er spiret helt frem, selvom det kan betyde flere kørsler med ukrudtsmidler i efteråret. Det gør vintersæden helt ren til nytår, og så er nyfremspiret græsukrudt til at håndtere i foråret, anbefaler konsulent.

Stadig flere planteavlere har stigende problemer med græsukrudt, især med arterne væselhale, italiensk rajgræs og agerrævehale.

Ifølge planteavlskonsulent Mads Munkegaard, Patriotisk Selskab, gør et øget areal med tidlig såning bestemt ikke udfordringen mindre:

”Løsningen er rettidig sprøjtning med jordmidler og sprøjtning med det mest effektive bladmiddel, når græsukrudtet er spiret helt frem, selvom det kan betyde flere kørsler med ukrudtsmidler i efteråret.

Herved kan markerne blive helt rene til nytår - og det græs, der måtte spire hen over vinteren og foråret, er til at håndtere”, siger han og uddyber:

”Med andre ord skal vi til at vænne os til, at ’oprydningssprøjtninger’ i hvede i foråret ikke er vejen frem længere”.

Vælg den rette strategi

”Valg af ukrudtsmidler og timing er ekstremt vigtigt for at opnå succes på grund af begyndende resistens, og at der samtidig er et meget begrænset udvalg af effektive midler. De midler, der reelt har effekt mod rajgræs og rævehale i efteråret, er Boxer, Topik og Atlantis OD/Othello.

På mange ejendomme ses der nu også for dårlig virkning af 0,2 liter Topik, som er den maksimale dosering i efteråret. Disse ejendomme skal være hurtige til at sadle om og skifte til en Atlantis-strategi, der hvor trykket af rajgræs/rævehale er moderat til stort”, fortæller Mads Munkegaard.

Gem ikke Atlantis til foråret i problemmarker

På grund af den langt bedre effekt af Atlantis OD ønsker mange at ”gemme” det til foråret – og det skal der laves om på, understreger Mads Munkegaard:

”Især ved tidlig/middeltidlig såning, hvor græstrykket er stort. Her er de jævne Boxer-Topik-løsninger for slappe, og der bliver for meget græs tilbage, som bliver til store ’græstotter’ inden foråret. Selv for de bedste midler er det en umulig opgave at bekæmpe store græsplanter om foråret, især hvis der også er begyndende resistens.

Desuden er sprøjteforholdene i det tidlige forår ofte ringere pga. vand, risikoen for frost og afgrødeskade, hvilket er med til at underbygge, at en effektiv strategi i efteråret, der blæser græsukrudtet ned, imens det er småt, er den rigtige løsning”, siger han og fortsætter:

”Hvor der er behandlet rettidigt med Boxer og DFF suppleres derfor nu med imellem 0,45 og 0,75 liter Atlantis OD pr. ha plus et skadedyrsmiddel. Max 0,45 liter Atlantis OD i rug. Atlantis OD har effekt på rajgræs og rævehale og er ligeledes det stærkeste middel mod væselhale.

Boxer når sprøjtesporene er synlige

Mads Munkegaard peger på, at man får mest ud af Boxer ved at bruge det, lige når sprøjtesporene er synlige.

"Brug 1,5 til 2,5 liter Boxer pr. ha. Forsøgene har her vist, at tilsætning af 0,1 liter DFF pr. ha supplerer effekten med ca. 10 procent.  Det bør derfor tilsættes, hvis det ikke allerede er kørt ud på sort jord.

Ved meget svære tilfælde af rajgræs/rævehale iblandes 0,2 liter Topik pr. ha i den tidlige kørsel, da det absolut kun har effekt på meget små ukrudtsplanter. Har temperaturerne været for høje til at udbringe Boxer rettidigt, så køres Boxer ud nu sammen med Atlantis OD og DFF.

Hvis kornet - og dermed også græsset - har flere blade nu, er det vigtigt, at blandingen tilpasses ved at øge andelen af bladmiddel (Atlantis OD) og reducere Boxer-dosis til ca. en liter pr ha. Vi anbefaler 1 liter Boxer + 0,75 liter Atlantis OD og 0,1 liter DFF pr. ha”, siger Mads Munkegaard.

Mads Munkegaard, planteavlskonsulent hos Patriotisk Selskab.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.