Sådan forebygger du havrerødsot i tidligt sået vintersæd
Hvis du finder bladlus på et par procent af planterne, i marker sået før 20.-25. september, så bør du bekæmpe dem. Det bedste tidspunkt er, når kornet har 3-4 blade.

Af Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent, Velas

I år er der sået ekstra meget vintersæd tidligt, fordi tidligt sået vintersæd er ét af alternativerne til de mange målrettede efterafgrøder, som der er krav om i store dele af landet.

Tidlig såning øger risikoen

Når vintersæd sås tidligt, så får vi en god rodudvikling og et potentiale for et stort udbytte, men der er også en række fokuspunkter eller ulemper.

Udover større problemer med græsukrudt, større risiko for lejesæd og goldfodsyge, så er risikoen for havrerødsot væsentlig større.

Havrerødsot er en virussygdom, der overføres af bladlus i efteråret. Den mest betydende risikofaktor for angreb af havrerødsot er sådatoen.

Jo tidligere kornet er sået, jo større risiko er der for, at bladlusene slår sig ned i marken, opformerer sig og spreder virus til et større antal planter. Risikoen er størst på lune lokaliteter.

Symptomerne ses først i foråret

Symptomerne ses først i foråret, hvor der ses små, runde pletter eller, ved mere udbredte angreb, større områder med lave planter med dårlig vækst.

I hvede ses tit rødlige bladspidser.

Hvor stort kan tabet blive?

Det potentielle udbyttetab er afhængig af art.

Vinterbyg er langt mest følsomt, og her vil kornet stort set ikke sætte kerner i de angrebne pletter.

I vinterhvede vil angrebne pletter give ca. halvt udbytte, mens udbyttereduktionen i rug er omkring 30 procent.

Følg med i udviklingen af bladlus

Risikoen for angreb er større i et år med mange bladlus. Derfor følges antallet af bladlus i en række tidligt såede vinterbyg og -hvede marker i registreringsnettet.

Selvom du kan følge registreringerne i registreringerne på https://registreringsnet.dlbr.dk, så er det stadig vigtigt, at du kigger i din egen mark. Kig efter bladlusene hvor der er læ og i lavninger. Sæt dig gerne på hug og kig på kornet mod solen, så er det lettere at få øje på bladlusene.

 

Hvornår skal bladlusene bekæmpes?

Hvis du finder bladlus på et par procent af planterne, i marker sået før 20.-25. september, så bør du bekæmpe dem. Det bedste tidspunkt er, når kornet har 3-4 blade.

Du kan f.eks. anvende 0,1 kg Karate 2,5 WG/Lamdex eller 0,05 kg Kaiso Sorbie pr. ha.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.