Sådan graduerer du første N-tildeling i vinterafgrøderne

Seges har nu udarbejdet modeller til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd.

Kalenderen siger først i marts - og hvis vejret tillader det, er det snart tid for første tildeling af kvælstof til vinterafgrøderne.

Mange kan efterhånden graduere gødningen, og her kommer gode råd om graduering af første N-tildeling.

1. Grundprincippet

Fælles for modellerne er princippet om, at der flyttes kvælstof fra kraftige områder af marken til svage områder i marken (Robin Hood princippet).

Baggrunden for princippet er, at der, hvor afgrøden står kraftigst, er jorden i stand til at stille meget kvælstof til rådighed, mens jorden er dårligere til at stille kvælstof til rådighed i svage områder. Derfor er der størst respons for kvælstof i områder, hvor der er svag afgrøde.

Robin Hood princip gælder, så længe afgrøden kvitterer for kvælstof med et højere udbytte.

2. Hvilke satellitbilleder skal bruges?

Afgrødens udvikling måles ved hjælp af satellit i det sene efterår. Målinger på dette tidspunkt afspejler jordens evne til at stille kvælstof til rådighed, og billederne er endnu ikke forstyrret af frost, rim eller sne. 

I modellerne er der lagt loft over og bund under gradueringen, så modellen kun kan gå op til og ned til en vis kvælstofmængde.

3. Forskel på CropManager og Cropsat

I CropManager bruges biomasseindekset NDRE, som minder meget om NDVI - som bruges i CropSAT. NDRE har den fordel, at den bedre kan se forskel i afgrødens tæthed i meget kraftige marker.

I CropManager gradueres den mængde kvælstof, som er planlagt ved første tildeling i MarkOnline. CropSAT har ikke adgang til data fra MarkOnline.

I CropManager sker en aftrapning af N-mængden i områder med meget lave værdier. Det gør der ikke i CropSAT.

I CropManager kan der laves tildelingskort til vinterbyg, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale. Alle vintersædsarter anvender samme model. I CropSAT beregnes automatisk et forslag til kvælstofmængde ud fra markens gennemsnitlige biomasse. I vinterraps foreslås 60, 90 eller 120 kg N pr. ha ved første tildeling ved henholdsvis høj, middel og lav biomasse - mens de tilsvarende mængder for vinterhvede er 40, 60 eller 80 kg N pr. ha.

I CropManager kan der downloades tildelingskort for alle marker på én gang, eller kortene kan sendes direkte til traktorterminalen, f.eks. via Agrirouter. I CropSAT kan der downloades en fil for en mark ad gangen.

CropManager betaler man for, mens CropSAT er gratis.

4. Husk efterjusteringer

Det er vigtigt at kigge tildelingskortet efter i sømmene. 

Ofte skal der foretages efterjusteringer af kvælstofmængden, hvis man mener, at gradueringsmodellen tager fejl.

Det kan være, der skal gives mindre kvælstof end foreslået i områder, hvor vækstforholdene ikke er gode nok til at sikre et acceptabelt udbytte, og hvor kvælstofresponsen forventes at blive lav.

Dette kunne være i foragre, langs hegn, i pletter hvor der har stået vand, eller områder med dårlig jordstruktur/kompakt jord. Der kan også være områder, hvor snegleangreb, kålbrok, dårlig fremspiring, kraftig manganmangel, delvis udvintring, erfaring for lejesæd eller andet begrænser udbyttet.

Kilde: Landbrugsinfo: Landskonsulent Torkild Birlmose, Seges

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.