Sådan håndterer du hestebønner fra høst til lagervare
Skal hestebønner nedvisnes? Og hvordan tørres de bedst ned, hvis vandprocenten er over 20 pct.? Det kan koste dyrt, hvis du ikke er klar til at håndtere en meget våd høstet vare.

Af Casper Andersen, planteavlskonsulent, LMO

Når du går i gang med dyrkning af hestebønner, er det vigtigt at have tænkt hele processen igennem, lige fra såning til afgrøden er klar til opfodring, eller til den er afleveret på foderstoffen.

Er du ikke klar til at håndtere en eventuel meget våd høstet vare, kan det koste dig dyrt. Men er du godt forberedt, kan det klares ret simpelt. 

Inden høsten står for døren, melder en række spørgsmål sig:

  • Skal jeg nedvisne før høst?
  • Hvornår skal jeg høste?
  • Og hvordan håndterer jeg bedst afgrøden efter høst?

Nedvisning og høst

Vi skal altid tilstræbe, at hestebønnerne er modne og høstklare senest i midten af september. En nedvisning kan være aktuel, hvis afgrøden modner uens, og der er meget genvækst af ukrudt i bunden af afgrøden.

En fordel ved nedvisning før høst er, at du har en ren mark efter høst til at så vintersæd direkte
i stubben.

En tommelfingerregel siger, at hestebønnerne skal nedvisnes, når tre fjerdedele af bælgene på planten har
skiftet farve til sort. I 2017 var det i starten af september.

Til nedvisning bruger du cirka 1.400 gram glyphosat pr. ha svarende til eksempelvis 4 liter Roundup Bio pr. ha. Tilsæt ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel.

Den store grønmasse i hestebønner betyder, at det tager lang tid for afgrøden at visne og tørre, op til 3-4 uger. Derudover kan meget regn i august-september gøre afmodning sværere og langsommere, som tilfældet var i 2017.

Koster tidlig nedvisning?

I 2017 kørte en landsforsøgsserie med tidspunkt for nedvisning. Her blev en tidlig nedvisning (20/8) sammenlignet med anbefalet tidspunkt for nedvisning (primo september).

Der var ingen forskel at se i udbytterne. Men der var en tendens til, at vandprocenten var cirka 1 pct. lavere i de led, som var tidligt nedvisnet.

Derfor lyder vores anbefaling:

  • Nedvisning mindst tre uger før forventet høst.
  • Høst senest medio september.
  • Hold øje med vejrudsigten fra sidst i august. Er der udsigt til tørt og stabilt vejr ind i september, så skub da gerne høsten. Det afgørende er ikke, om frøene er tørre, men om stængel og bælg er tør og moden.

Høstteknik

Man kan få en pæn høstet vare, når stængler og bælge er tørre og sprøde. Bønnerne er nemme at tærske, når bare materialet er tørt.

Kør med lave cylinderomdrejninger på tærskeren. Åbn broen helt, og sæt meget luft på til at blæse skidtet bagud. Nogen har gode erfaringer med at åbne godt op for soldene, men ikke helt op. Så kan man styre luften bedre og blæse mest muligt skidt bagud.

Tørring og opbevaring

I 2017 havde vi en rigtig god dyrkningssæson i hestebønner, og der blev høstet pæne udbytter. Selv om der blev høstet en våd vare, foregik selve tærskningen ret nemt. Det var først, da den høstede vare
skulle gøres lagerfast, at udfordringerne for alvor meldte sig.

Tidligere års erfaringer med at lægge varen ind på planlager i plus to meters højde og blæse luft i det, viste
sig ikke at være en god løsning, når vandprocenten var langt over 20 pct. Det nederste lag blev hurtigt tørt, men det øverste lag blev aldrig tørt. Fugten og kondensen samlede sig i de øverste 50 cm.

En effektiv metode er at tørre hestebønnerne i et gennemløbstørreri eller i en tørrevogn.

Erfaringer fra praksis viser, at ved en vandprocent på cirka 25 pct. skal bønnerne gerne tørres ad flere gange med maks. 50 grader for ikke at risikere at sprænge frøskallen.

Nedkøling med kold luft efter tørring gør hurtigt bønnerne lagerfaste.

I LMO regnede vi i efteråret 2017 på omkostningerne til tørring på konkrete bedrifter. Her lå omkostningerne på 15-20 kr. pr. hkg ved egen tørring. Til sammenligning endte andre landmænd med at
betale helt op til 50 kr. pr. hkg på foderstoffen, når de havde afleveret hestebønnerne direkte i høst med cirka 25 pct. vand.

Under og over 20 pct vand

Det er intet problem at tørre og opbevare hestebønner på planlager, hvis vandprocenten på den høstede vare er under 20 pct. Højden på stakken kan også være plus to meter.

Ved over 20 pct. vand anbefaler vi et gennemløbstørreri eller en tørrevogn og efterfølgende planlager eller silo, hvor der kan blæses med kold luft.

På det tidspunkt kan bønnerne godt lægges op i over to meters højde. Når først bønnerne er tørret ned, og den ydre skal er hård, er de meget nemme at blæse luft gennem.

Artiklens forfatter: Casper Andersen.

Artiklen er publiceret første gang i magasinet MARK, juli 2018.

Faktaboks

Konsulentens anbefalinger

  • Hestebønner skal høstes senest midt i september. En evt. nedvisning kan ske minimum tre uger før forventet høst uden udbyttetab.
  • Høst afgrøden, når stængel og bælge er tørre og sprøde for at undgå høstbesvær. Vent ikke nødvendigvis på, at bønnerne når ned på 16-18 pct. vand.
  • Vær klar til at håndtere en eventuel våd høstet vare på over 20 pct. vand. Gennemløbstørreri eller tørrevogn er velegnet.
  • En høstet vare under 20 pct. vand kan tørres på planlager.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.