5 gode råd til høst af kernemajs

Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 procent vand. Senere høst øger risikoen for angreb af Fusarium.

Kernemajs høstes normalt 3-4 uger senere end høsttidspunktet for helsæd.

Her er fem gode råd om høst af kernemajs.

1. Vandindhold

På helsædstidspunktet har kernerne et vandindhold på 50 procent. Som gennemsnit af 55 landsforsøg i 2012-2022 har ændringen i vandprocenten i kernemajs været følgende per døgn:

  • 15. september: -0,5
  • 30. september: -0,3
  • 15. oktober: -0,1
  • 25. oktober: 0,0

Fra midten af oktober falder vandindholdet kun meget svagt i kernemajs. Selvom vandindholdet ikke ændrer sig væsentligt, vil den fysiologiske modning fortsætte hen imod den sorte plet på kernerne, så længe stængel og kolbe ikke er frostsprængte.

Den sorte plet skal være synlig, for at kernerne kan tærskes af spindlen.

Sen høst øger risikoen for angreb af Fusarium.

2. Høsttidspunkt

Høsttidspunktet fastsættes efter følgende forhold:

1. Vandprocent: Når indholdet af vand i kernerne er højst 40 procent, afgør opbevaringsmetoden den optimale vandprocent..

2. Lejesæd: Høst før en begyndende væltning eller nedknækning får betydende omfang for udbyttet.   

3. Høst inden døgnets middeltemperatur kommer vedvarende under 10 grader: Ellers er der risiko for, at udbyttet begynder at falde i kernemajs. Det sker normalt i sidste halvdel af oktober. 

4. Frost.

Majsen høstes, så snart ét af ovenstående kriterier er opfyldt, da en udsættelse af høsten øger risikoen for et faldende udbytte, for at planterne knækker ned i blæsevejr og for angreb af Fusarium.

Selv om forholdene i punkt 1 er ideelle og foretrækkes, kan det sagtens være punkt 2, 3 eller 4, der bestemmer høsttidspunktet.

3. Den sorte plet

Bræk kolben midt over. Pil kerner ud, og se på kernernes tilhæftningssted.

Når den sorte plet er synlig på kernernes tilhæftningssted, kan kernerne tærskes af spindlen. Sker det inden slutningen af oktober, er vandprocenten som regel omkring 40 procent.

Den sorte plet er tegn på, at indlejringen af tørstof i kernerne er stoppet.

4. Bestemmelse af vandindhold

Indholdet af vand kan også bestemmes ved at plukke kolberne på tre planter i træk tre steder repræsentativt i marken.

Kernerne skrælles af spindlen, og der foretages en bestemmelse af vandprocenten i kernerne. Det kan ske i tørreskab eller på NIT-apparater, som er opkoblet til ”Korn NIT-netværk”.

5. Formaling og opbevaring af kernemajs

Der er en del maskinstationer der har en hammermøller med stor kapacitet, som gør håndteringen af kernemajs konkurrencedygtig med kolbemajs.

Under våde forhold er det også lettere at færdes i marken med en mejetærsker med lavefødder end med finsnitter og vogne.

De fleste hammermøller har udstyr til tilsætning af et konserveringsmiddel f.eks. propionsyre eller natriumbenzoat eller et ensileringsmiddel.

Kilde: www.landbrugsinfo.dk, hvor du kan læse mere om kernemajs, og se filmen "Høst af kernemajs".

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.