Sådan kan du bedst komme af med vandet på dine marker

Nedbøren er steget med 100 mm på landsplan de sidste 100 år, grundvandsstanden er øget med 1-2 meter siden år 2000 og der er sket øget afstrømning i vandløbene. Så der er mange gode grunde til, at vi ser våde og oversvømmede marker i disse år, og får større problemer med besværlig og sen etablering. Få her gode råd til, hvordan du løser det.

”Flere og flere landmænd oplever, at dræn- og afvandingsproblemer er stærkt stigende. Der er mange årsager til, at vi har problemer med vand. En af dem er øget nedbør. Siden 1870erne hvor man startede med at måle, er der kommet 100 mm mere på landsplan”.

Det fortalte Rikke Krogshave Laursen fra Seges på onsdagens webinar, der er en del af årets virtuelle Plantekongres ”Planter i Fokus”.

GODE GRUNDE

”Store dele af vores drænsystem er slet ikke dimensioneret til den øgede mængde nedbør, da årsnedbøren var meget mindre, da drænsystemet blev etableret. Samtidig er der sket en øget afstrømning i vandløb og en øget grundvandsstand på 1-2 meter siden år 2000 - primært pga. den øgede nedbør. Så der er virkelig gode grunde til, at vi har udfordringer med vand i vores systemer”, siger hun.

FREMTIDSUDSIGTER

Fremtiden ser ikke lysere ud, hvad det angår.

”Vinternedbøren har været stigende og forventes at stige endnu mere eller som minimum holde niveau i fremtiden. Om sommeren forventes nedbøren og antal nedbørsdage derimod at falde, og der kan blive længere perioder med tørke. Men når det regner, vil det komme som mere Intense regnskyl” fortæller Rikke Krogshave Laursen

SÅDAN TILPASSER DU DIG TIL VÅDE PERIODER

Det er vigtigt at finde ud af, hvilken slags vand der giver udfordringer. Det er nødvendigt at kende årsagen for at finde den rigtige løsning, siger hun

Kommer vandet fra oven i form af nedbør? Kommer det fra neden i form af stigende grundvandsstand? Kommer det fra siden i form af oversvømmelser fra vandløb og andet? Eller er det en kombination?

”Få kortlagt dine risiko- og problemområder: Hvor er der oftest for meget vand? Hvornår? Og i hvor lang tid? Når du har svaret på det, kan du stille og roligt ræsonnere dig frem til, hvad årsagen er. Er det dræn der ikke fungerer? Er det naturgivne forhold (hvis du fx ligger i en lavning)? Er jorden pakket så hårdt, at den ikke kan infiltrere vandet? Eller er det afvanding der ikke fungere som den skal?”, siger Rikke Krogshave Laursen.

”Se også på, hvor i systemet problemerne er. Er det på højjord, vil udfordringer med vand oftest kunne løses af dig selv lokalt på marken. Er det derimod på lavbundsjorde, kan det være sværere at løse lokalt pga. stor grundvandstilstrømning eller høj vandstand i nærliggende vandløb. Så er det ofte et stort bagvedliggende opland, der giver udfordringer”, lyder rådet.

Rikke Krogshave Laursen anbefaler følgende løsninger, alt efter hvor vandet kommer fra:

LØSNINGSMULIGHEDER HVIS VANDET KOMMER FRA OVEN

vis vandet kommer fra oven i form af meget nedbør, er der følgende muligeheder:

  • Dræning
  • Brydning af vandstandsende jordlag
  • Forbedring infiltrationsevnen
  • Planering
  • Osætning af Pumper
  • Opsamling af vand i reservoirs

LØSNINGSMULIGHEDER HVIS VANDET KOMMER FRA NEDEN

Hvis grundvandet presser på, bør det reelt set ikke være noget problem at løse, hvis bare man kan komme af med vandet. Her hedder løsningen derfor dræning og pumper.

LØSNINGSMULIGHEDER HVIS VANDET KOMMER FRA SIDEN

Vedligehold vandløb – dette er ekstremt vigtigt.

  • Dræn og pumper
  • Diger

Helhedsorienterede løsninger

Som landmand kan du indgå i helhedsorienterede løsninger, hvor man arbejder sammen i et helt opland, og ser om man kan løse problemerne i fællesskab. Det kan være i form af følgende: Sluser. Dobbeltprofiler. Miniådale. Vådområder/lavbundsprojekter (evt. jordfordeling). Eller midlertidig vandparkering udvalgte steder.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.