Sådan kommer du i gang med gradueret udsæd

For dem, der ikke har lavet tildelingskort tidligere, så er et godt råd: sats ikke på at lave tildelingskort til alle marker ved opstart. Prøv med en eller to marker, som du ved, har stor variation i bonitet.

Af Mikkel Brauer, planteavlskonsulent, Velas, mibr@velas.dk

Der er mange muligheder for udarbejdelse af tildelingskort til graduering af udsæd.

For ikke at bruge unødigt meget tid foran computeren, er det væsentligt at vælge den type kort, der passer bedst til eget temperament.

Et vigtigt udgangspunkt for et højt udbytte, er et korrekt plantetal på hele marken i vækstsæsonen. Det opnås bl.a. med rettidighed, et godt såbed, den rette udsædsmængde og god såteknik.

Har man varierede jordtyper, kan det dog stadig være svært at ramme det korrekte plantetal. Til dette er gradueret udsæd et effektivt hjælpemiddel.

Inden der bruges tid på udarbejdelse af tildelingskort, er det vigtigt at få undersøgt, om teknikken fungerer.

Kan regneenheden på din såmaskine graduere udsæd? Er GPS-terminalen oplåst til graduering? Og taler såmaskinen sammen med din GPS-terminal?

Problemstillingerne omkring teknikken er meget sjovere at få løst, inden du sidder i traktoren, lærken synger og naboen sår. Tag eventuelt en snak med din rådgiver og få inspiration til at løse sådanne problemer.

Prøv først med tildelingskort for 1-2 marker

For dem, der ikke har lavet tildelingskort tidligere, så er et godt råd: sats ikke på at lave tildelingskort til alle marker ved opstart. Prøv med en eller to marker, som du ved, har stor variation i bonitet. Her kan du få afprøvet teknikken, og du kan tydeligt se effekten af gradueringen. 

Uanset hvordan man laver sit tildelingskort, er det en fordel lave en skitse på baggrund af sit kendskab til marken, se figur 1. 

Skitsen kan anvendes til et ”simpelt” tildelingskort udarbejdet i fx FarmWorks, samt til at verificere om andre tildelingskort stemmer overens med ens egne erfaringer.

Figur 1. Lav en skitse for tildelingskort på baggrund af kenskabet til marken

Tildelingskort ud fra biomasse

Tildelingskort på baggrund af NDVI-værdier kan både udarbejdes i CropSat og CropManager. CropSat er en gratis og velfungerende platform, men mangler de smarte funktioner, som er lavet i CropManager fra Seges.

NDVI-værdien er et udtryk for den målte biomasse i marken på et givent tidspunkt, det vil sige at det enkelte satellitfoto er et øjebliksbillede af marken.

Det er meget væsentligt at vælge et billede, der er repræsentativt for, hvordan marken normalt udvikler sig. Vælger man et billede fra en meget tør, eller våd periode, vil NDVI-værdien i områderne vises som områder med dårlig vækst, hvilket ikke er retvisende for markens normale tilstand.

Vil man hurtigt i gang på egen hånd med tildelingskort til såmaskinen, er NDVI-baserede kort altså en god løsning, så længe ovenstående forbehold tages.

Tildelingskort ud fra lerindhold

Overvejer man at få taget jordprøver og samtidigt ønsker at komme i gang med gradueret udsæd, kan man med fordel få taget en lerindholdsanalyse af prøverne.

Det giver et godt og konstant bil-lede af lerindholdet i marken, hvilket er et rigtigt godt underlæg for et tildelingskort.

Analysen skal kun laves én gang og koster i omegnen af 50 kr. pr. hektar ekstra.

Som det ses på figur 2, giver lerindholdet et godt og præcist grundlag til et tildelingskort, som man kan vende tilbage til år efter år og tilpasse efter erfaring.

Der er flere muligheder for at komme i gang med gradueret udsæd og derfor også mulighed for at vælge netop den, der passer bedst til ens eget temperament og ambitionsniveau. Er du interesseret i at komme i gang med gradueret udsæd, hjælper din planteavlskonsulent dig gerne i gang.

Figur 2. Tildelingskort ud fra lerindhold, der giver et godt og præcist grundlag

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.