Sådan påvirker kalkning jorden - gavner udbytte, porøsitet og regnorme
Her er 5 gode ting, som kalken gør for jorden - ud over at hæve reaktionstallet.

Det er velkendt, at dyrkningsjorder jævnligt skal have kalk for at holde reaktionstallet oppe på omkring 6,5.

Det er nemlig det optimale niveau for dyrkning af jorden, da det er her, de fleste af plantens essentielle næringsstoffer er mest tilgængelige for planten.

Men kalkning påvirker også mange andre processorer i jorden - direkte eller indirekte.

Se med her:

Jordens struktur

Jordens struktur og porøsitet forbedres af kalk, der har betydning for dannelsen af mikro-aggregater og agronomisk gode aggregater. Kalkning giver større porer, et længere sammenhængende poresystem og færre isolerede porer. Også en større og mere aktiv regnormebestand og mikrobiel aktivitet i jorden gavner jordstrukturen.

I en sur jord øges tilgængeligheden af tungmetallerne for planterne, og det forgifter planterne, som bliver vækstreducerede i skud og rod. Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, så de ikke skader planterne.

Regnorme

Tildeling af kalk betyder flere og mere aktive regnorme. Regnorme i tempereret klima trives bedst ved en neutral pH-værdi, og i sure jorde kan regnormene gå i dvale.

Regnorme aktiviteter som gravning, fouragering og fordøjelse påvirker jordens struktur positivt, bl.a. ved en direkte udvidelse af jordens makroporesystem, som rodsystemet kan udvide sig i, og jordvæsken kan drænes gennem. Gravning gavner også jordens porøsitet.

Regnorme indtager og fordøjer jordpartikler og organiske partikler, som bindes sammen i regnormenes fordøjelsessystem. De kommer ud i den anden ende, danner flere stabile aggregater og binder mikro-aggregater til makro-aggregater.

Svampe og bakterier i jorden

Ved tildeling af kalk øges forholdet mellem jordens bakterier og jordboende-svampe, da mere neutral jord øger bakteriepopulationen og reducerer svampepopulationen. Bakterier nedbryder organiske materialer, som frigiver mere næringsstof og fremmer væksten hos andre jordstrukturforbedrende organismer.

Svampe kan også nedbryde organiske materialer, og svampens hyferne, som når vidt omkring i jordsøjlen, sammenflettes og inkorporerer jordpartikler og aggregater og gør jorden mere stabil. Selv om svampe som gruppe reduceres ved kalkning, øges populationen af mykorrhiza svampen, som klistrer jordpartiklerne sammen.

Kulstof

Kulstofindholdet bliver positivt påvirket af kalkning på den længere bane, mens der på den korte bane ikke er den store ændring. Men hvis kalk ikke tilføres, så reduceres jordens kulstofindhold, og det kan forringe jordens udbyttepotentiale på længere sigt.

Intensiv kalkning giver dog ikke så stort et humusindhold i jorden som moderat kalkning. Det skyldes en øget kulstofmineralisering pga. øget mikrobiel aktivitet.

Kort og langt sigt

De kortsigtede fordele for jorden ved kalkning er: øget næringsstoftilgængelighed, flere mikroorganismer, øget mikrobiel aktivitet (som binder jordpartiklerne sammen) og flere regnorme, der er mere aktive. Alle dette forbedrer jordstruktur og aggregatstabilitet.

På den længere bane vil jordens karbonpulje blive opbygget og jordens porøsitet og stabilitet være væsentligt forbedret.

Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.