Sådan tester du engelsk strategi for gødskning af raps
Pas på med tidlig kvælstofgødskning af vinterrapsen: Minimér andelen med lejesæd, så du optimerer udbyttet. Prøv eventuelt engelsk strategi for gødskning på en del af arealet.

Af Karen Linddal Pedersen, planteavlskonsulent, Centrovice

Forsøg viser, at vinterraps, der gødes tidligt på foråret, får større biomasse og dermed større risiko for lejesæd end vinterraps, der gødes senere på foråret.

I vinterraps kan blot 10 procent af biomassen omfordeles til rapsfrø. I korn kan op mod 60 procent af biomassen indlejres i kerner.

I en kraftig vinterrapsmark, kan der ikke komme lys nok ned til skulper og blade og der vil være større risiko for at udvikle lejesæd.

Begge dele kan i sidste ende medføre høstbesvær og udbyttetab.

Erfaringer fra England

I England regulerer man bladmassen i foråret ved at korrigere gødningsstrategien i forhold til planternes udvikling i februar.

I ni engelske forsøg viser en delt gødningstilførsel i henholdsvis februar og tidligt i marts et udbytte, der er 11 procent lavere end i de forsøg, hvor den tilsvarende mængde gødning er tilført i slutningen af marts og i begyndelsen af april.                                         

I de samme forsøg er der registreret 32 procent lejesæd i de marker, som er gødet tidligt og kun 9 procent lejesæd i de marker, som er gødet senere. Afgrødehøjden var også 25-40 cm lavere på høsttidspunktet i de marker, som blev gødet sent.

Optimeret gødskning efter engelsk gødningsstrategi

I både Tyskland, England og Sverige regulerer man forårsgødskningen med kvælstof i forhold til optaget af kvælstof i efteråret. Det har vi stort set ikke gjort i Danmark, da vi tidligere havde begrænsede mængder kvælstof til rådighed.

Nu hvor mulighederne for at anvende mere kvælstof til vinterrapsen er større, er risikoen for lejesæd og dermed udbyttetab forøget tilsvarende.

Desværre kender vi ikke sammenhængen mellem lejesæd og tilført mængde kvælstof under danske forhold, men hvorfor skulle de være markant anderledes, end det er i vore nabolande?                                         

Den engelske gødningsstrategi er den mest veldokumenterede gødningsstrategi, og derfor har det været oplagt for os at anvende den. Det har vi gjort mange steder på Fyn de seneste år.

I 2016 fik vi intet ud af en ændret gødningsstrategi, men vores praktiske erfaringer fra 2014 og 2015 viste, at der var udbyttetab, hvor afgrøden var for høj og kraftig.

Simpelt at efterprøve den engelske gødningsstrategi

Hvis man som landmand ønsker at efterprøve den engelske gødningsstrategi, skal man i februar veje den overjordiske biomasse fra 1 kvadratmeter flere steder i marken.

Man skal sørge for at udvælge lokaliteterne, så man kommer så tæt som muligt på en gennemsnitlig biomasse for marken.

I tabel 1 kan man derefter aflæse den gødningsstrategi, som ifølge engelske forsøgsresultater, vil optimere biomassen på den pågældende mark og dermed udbyttet i vinterrapsen.

Se eksempel markeret med gult i tabellen.

Mange steder vejer biomassen i øjeblikket ca. 2,5 kg pr. kvadratmeter. På disse arealer bør man afvente med gødskning af vinterrapsen, til de grønne knopper er synlige og begynder at strække sig. Når det er tilfældet, bør man tilføre 83 kg pr. ha. kvælstof.

Når knopperne er gule, og kronbladene er synlige, tilfører man de sidste 60 kg pr. ha. kvælstof.

 

Tabel 1. Illustration af kvælstofstrategi ved varierende biomasse med udgangspunkt i engelske forsøgsresultater. 

Det har ikke været muligt at opnå tilsvarende merudbytte ved vækstregulering i foråret – hverken i Danmark, England eller Tyskland.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.