Såning af vårbyg i gang: Vi kører 12-13 km i timen trods lidt tungt såbed
Den nordjyske bedrift ToftegaardVangågaard har skudt såningen af vårbyg i gang og har allerede fået såsæden for 80 af de planlagte 260 hektar i jorden.

80 hektar af de planlagte 260 hektar med vårbyg er allerede sået her pr. 23. marts

Sådan lyder status for bedriften Toftegaard/Vangågaard ved Brønderslev med 1.050 hektar, heraf 400 hektar ejet, i omdrift.

Den første vårbyg blev sået allerede fredag 6. marts på høj sandjord, og såarbejdet fortsatte de næste dage. I den kommende uge står der først gyllekørsel og senere igen såarbejde på arbejdsplanen, fortæller driftsleder Martin Dunker.

For vårbyggen sås de cirka 120 hektar på høj sandjord, og de står naturligvis først for, mens såning af vårbyg på lerjord må vente.

Pløjefri i seks år

Bedriften har kørt pløjefrit de seneste seks år, og det er ifølge Martin Dunker en altafgørende årsag til, at de første marker allerede var tjenlige først i marts på trods af de store nedbørsmængder i foråret

"Vores erfaring er, at vi skal så vårbyg så snart jorden er tjenlig. For den første såede vårbyg havde såbedet et højt fugtindhold, men ikke højere end det var muligt at lave et meget tilfredsstillende såbed. Men det er også en jordtype, der, hvis det støver når vi harver og sår, har vist sig så at være for tør", fortæller Martin Dunker.

Såbedet blev lavet dagen før såning med en fem meter Amazone Cenius stubharve, der gik ned i 15 centimeters dybde. 

"Såningen er gået rigtig fint, og det var muligt at holde en fremkørselshastighed på 12-13 kilometer i timen mod forventet 10 kilomter i et lidt tungt såbed", siger Martin Dunker.

Til såning anvendes et 6 meters Amazon Cirrus såsæt, og trækkraft er en Case IH Optum 300.

Her er seneste dato for såning af vårbygMark 23. marts · 07:00

Såning af vårbyg på Toftegard/Vangågaard 6. marts. Privatfoto

70-75 hkg ved såning før 15.marts

Forfrugten til vårbyggen er vinterhvede, vinterrug eller majs. I efteråret er der udsået en efterafgrøde i form af blandingskorn( byg-rug) , som er nedvisnet med Roundup i foråret. Den 3. - 4. februar er der tilført 35 ton gylle pr. hektar, svarende til 100 kg N pr. hektar. 

Vårbyggen anvendes til foder, og for den først såede vårbyg er anvendt egen udsæd af sorten Laurikka med 125 kg pr. hektar. Ved såningen er der samsået med 100 kg NP 26-15. Til den senere såede vårbyg kommer sorten Feedway også i brug. 

På bedriften er erfaringen, at vårbyg som sås før 15. marts giver et udbytte på 70 til 75 hkg pr. hektar. På lerjorden kan såning nogle gange trække ud til omkring 1. maj,  og her falder udbyttet til 35-40 hkg pr.hektar. Det gennemsnitlige udbytte ligger på 55 til 60 hkg pr. hektar.

"Vores erfaring er, at udbyttet falder uge for uge, når vi passerer 15. marts", siger Martin Dunker.

"Min frygt er nu, at vi render ind i et år som for to år siden, hvor det det omtrent stoppede med nedbør fra foråret og frem til efter høst. Så vi skal være påpasselige med at sige, at såbedet ikke må være for fugtigt", påpeger han.

1.900 søer og nytilkøbt kvæggård

Til ToftegardVangågaard hører udover markdriften to soejendomme med alt 1.900 søer med produktion af både syv og 30 kilos grise. I november 2019 er dertil købt en kvæggård med besætning på 140 jersey-køer og med plads til 210 malkekøer.

Markplanen for 2020 lyder på vinterhvede, vårbyg, vinterbyg, vinterraps, vinterrug, havre,  majs (både foder og energi) og helsæd. Regnet på anvendt timetal er der tre ansatte i markdriften.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.