Speciel såmetode øger udbyttet i hvede og majs

Hvis landmanden sår afgrøden i et gittermønster, vil det i de fleste tilfælde øge udbyttet og reducere ukrudtsbestanden i forhold til traditionel såning, viser studie.

Så dine afgrøder i et ensartet mønster og få både et højere udbytte og en lavere miljøpåvirkning.

Sådan lyder den opmuntrende konklusion på et såkaldt metastudie udført af danske og kinesiske forskere, fortæller Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Forskerne fra Københavns Universitet og kolleger fra Northeast Agricultural University i Kina har udført studiet for netop at finde ud af, hvilken forskel et ensartet såningsmønster gør for udbytte og ukrudt.

Højere udbytte og mindre ukrudt

Studiet, som er publiceret i det førende tidsskrift Advances in Agronomy, viser, at et ensartet såningsmønster i sig selv resulterede i højere udbytte i 76 procent af forsøgene og i mindre ukrudt i 73 procent af forsøgene.

"I langt de fleste tilfælde giver det både højere udbytte og mindre ukrudt at så sine afgrøder i et mere ensartet gitteragtigt mønster, hvor hver plante har samme afstand til sine naboplanter både inden for rækkerne og på tværs af rækkerne," siger professor Jacob Weiner fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

Forskerne har især kigget på tre af verdens mest dyrkede afgrøder, nemlig hvede, majs og soja.

I mange forsøg blev udbyttet ca. 20 procent højere, mens ét forsøg gav 60 procent mere hvede og et andet forsøg op til 90 procent flere sojabønner. Når det gælder ukrudt, resulterede adskillige forsøg i over 30 procent mindre ukrudt, hvis den traditionelle og mindre præcise såning blev skiftet ud med et ensartet dyrkningsmønster.

"Vores egen forskning har vist positive effekter af ensartet såning af hvede, når der er ukrudt tilstede, men det nye studie viser, at fordelen også ses med andre afgrøder og både med og uden pres fra ukrudt" siger Jacob Weiner.

Win-win for miljøet

I dag lægger en almindelig såmaskine kerner og frø med en ret præcis afstand imellem rækkerne, men inden for rækkerne er afstanden mellem kerner og frø fuldstændig tilfældig.

Det betyder, at nogle planter har "naboplanter" tæt på, mens andre har mere fjerne naboer.

Når udsæden derimod ligger i et ensartet gittermønster, fylder plantens rødder pladsen ud hurtigere og optager dermed næringsstofferne hurtigere og mere effektivt. Dermed sker der mindre udslip af næringsstoffer som kvælstof.

"Set i et miljøperspektiv er det win-win at så på denne måde, i og med vi mindsker udvaskningen af kvælstof og har mindre behov for pesticider, fordi der er mindre ukrudt at slås med. Så vi kan altså både få mere udbytte og mindre miljøpåvirkning og dermed bidrage til et mere bæredygtigt landbrug," lyder det fra professoren.

Afgrøde lukker til tidligere

Over jorden er fordelen ved det ensartede mønster, at planterne vil skygge mindre for hinanden tidligt i vækstsæsonen.

Forsøg har vist, at jorden bliver dækket med blade tre uger tidligere med et ensartet mønster.

"Man kan sammenligne det med en skovplantage, hvor træerne står i et tilsvarende mønster. På den måde er princippet ikke nyt, men man har ikke ment, at det var lige så vigtigt for afgrøder som for træer. Man har ikke troet, at såningsmønstret ville gøre en væsentlig forskel for afgrøder. Men det kan vi jo nu konkludere, at det gør," siger Jacob Weiner.

Derudover har det teknisk været en udfordring at så med en sådan præcision.

"Men nu findes maskinerne, der kan klare opgaven, og der bliver hele tiden udviklet nye. Det gælder både præcisionssåmaskiner og robotter. Man betaler måske mere for maskinen, men det er jo en engangsudgift, som kan betale sig," siger Jacob Weiner.

Faktaboks

Såning i gittermønster

  • En jævn fordeling af planter inden for rækkerne resulterer i langt de fleste tilfælde i højere udbytte og mindre ukrudt. Hvis man samtidig mindsker afstanden mellem rækkerne, opnår man endnu større effekt.
  • Studiet viser også, at et ensartet såningsmønster har en mindre effekt i et tørt område, hvorimod effekten er stor i et vådere klima.
  • Studiet er udført af Ping Lu og Baiwen Jiang fra Northeast Agricultural University i Harbin, Kina og Jacob Weiner fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.
  • Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Advances in Agronomy.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.