Salttolerante sorter kan være modsvaret på tørke

I det netop afsluttede EU projekt SalFar er salttolerancen af forskellige afgrøder, heriblandt kartofler, gulerødder, løg og rødbeder, blevet undersøgt på mere end 20 testmarker rundt omkring i Nordsøregionen.

Lige nu er store dele af Europa ramt af en tørke som kan blive den værste i 500 år. Sådan lyder udmeldingen fra bl.a. Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (EC-JRC). 

- Det har igen været tydeligt i foråret og sommeren 2022 at klimaet i Danmark og Europa som helhed er under hastig forandring og at tørke og ferskvandsmangel er et stigende problem.

Det giver efterhånden mening at overveje, om vi skal dyrke nogle andre afgrødesorter i kystnære områder, som er mere tolerante overfor et øget saltindhold i jorden og som eventuelt kan vandes med brakvand, hvis tørke indtræffer, siger Louise Krogh Johnson, Business Development Manager ved Food & Bio Cluster Denmark.

Tørke fører til højt saltindhold i jorden 

Saltholdigheden i jorden stiger i længerevarende tørkeperioder, fordi der er mindre vand til rådighed til at udvaske de salte der allerede findes i jorden, hvilket kan føre til en forhøjet koncentration af salt.

Når saltholdigheden i jorden er høj, trækkes vandet i rødderne ud og tilbage i jorden, hvilket fratager planten al tilgængelig fugt og medfører potentielt tab af vækst og produktivitet.

En mulighed, for at imødekomme denne udfordring, er at dyrke mere salttolerante afgrøder som f.eks. særlige kartoffel-, gulerods-, rødbede eller hvedesorter på landbrugsjord, der er i fare for at blive tilsaltet, eller på landbrugsjord, der allerede er blevet tilsaltet.

Udover at have en højere salttolerance end konventionelle afgrøder er disse sorter også mere modstandsdygtige over for tørke.

I det netop afsluttede EU projekt SalFar, er salttolerancen af forskellige afgrøder, heriblandt kartofler, gulerødder, løg og rødbeder, blevet undersøgt på mere end 20 testmarker rundt omkring i Nordsøregionen.

Gennem tusindvis af feltforsøg har landmænd og forskere i SalFar-projektet været i stand til at identificere sorter af afgrøder, som er egnede til en fremtidig strategi for landbrug på saltholdig jord, hvilket også er et vigtigt skridt på vejen til at styrke fødevaresikkerheden.

Inspirationsguide om landbrug i saltholdig jord

Vil du vide mere om testresultaterne fra feltforsøgene, kan du finde dem i publikationen ”Inspirationsguide om landbrug i saltholdig jord”, som er udgivet af SalFar.

Udover testresultaterne, giver guiden også inspiration til, hvordan du kommer i gang, hvis du ønsker at begynde at bruge salttolerante afgrøder.

Den indeholder idéer, værktøjer og praktiske oplysninger til landmænd, fødevareproducenter og fødevareforarbejdningsvirksomheder. Guiden præsenterer den viden, som det tværfaglige team bag SalFar-projektet har opnået i løbet af de sidste fem år.
 

Faktaboks

Projektet SalFar

  • Fra dansk side er Food & Bio Cluster Denmark tovholder på projektet, som arbejder tæt sammen med Aarhus Universitet samt SAGRO
  • Projektet er støttet af Interreg Nordsø-programmet

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.