Satellitter kan bidrage til ensartet maltbyg

Omfordeling af kvælstof kan give en mere ensartet proteinprocent i bygmarken, men det er svært at bruge satellitter til at ramme det ønskede proteinindhold.

Det kræver erfaring og godt håndværk at ramme det ønskede proteinhold i maltbyg.

På et af Plantekongressens webinarer i sidste uge fortalte to landskonsulenter fra Seges, hvordan man rammer det rigtige proteinindhold i maltbyg.

Håndværk og satellitter

Proteinindholdet i byg er især bestemt af, hvor meget kvælstof afgrøden tilføres, og hvor stort et udbytte der høstes.

Helt generelt øges behovet for tilførsel af kvælstof med 1,5 kg pr. hektar for hvert hkg, udbyttet øges i forhold til normudbyttet.

Der er dog en række forhold, der kan forstyrre regnestykket.

Tilførsel af husdyrgødning på arealet gennem en årrække reducerer behovet for N-tilførsel med ca. 15 kg N pr. hektar. Kraftige efterafgrøder kan reducere behovet med 10-20 kg N pr. hektar.

Ligeledes reduceres behovet med 0,7 kg N pr. hektar for hver dag, byggen sås før 1. april, mens det tilsvarende øges med 0,7 kg N pr. hektar for hver dag, byggen sås efter 1. april.

Bestemmelse af biomassen ved hjælp af satellitter og omfordeling af kvælstof på den enkelte mark kan ifølge de to landskonsulenter bruges til at opnå en mere ensartet proteinprocent. Det lader sig dog endnu ikke gøre at bruge satellitter til at ramme det ønskede proteinindhold.

Faktaboks

Maltbyg

  • Byg skal have et proteinindhold på 9-11,5 pct. for at blive godkendt som maltbyg.
  • Proteinindholdet afhænger især af, hvor meget kvælstof der tilføres, og hvor høje udbytter der avles. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.