Satellitter udpeger områder, der bør sås om
Udvalgt til weekend: Nyt PC-værktøj giver hurtigt overblik over, hvor plantebestanden er så tynd, at der bør sås om.

Det findes næppe et bedre værktøj end et par gummistøvler, når behovet for omsåning skal fastlægges.

Inden man tager gummistøvlerne på og begiver sig ud i marken, kan man dog med fordel bruge et nyt PC-værktøj på Landmand.dk.

Der kan man nemlig skaffe sig et hurtigt overblik over, hvor kraftigt vintersæden står på de enkelte marker.

Derefter kan man målrettet gå ud i de områder, hvor risikoen for omsåning er størst.

PC-værktøj kan ud fra satellitbilleder generere data, der viser, hvor afgrøden står så tyndt, at den bør sås om.

Giver hurtigt overblik

En af de landmænd, som har brugt det nye PC-værktøj, er Lau Hvid Hansen, der driver knap 800 hektar ved Søndersø på Nordfyn.

Nyt MARK på tirsdag: Gradueret udsæd i vårbyg gav rekordudbytteMark 3. april · 09:59

"Jeg afprøvede programmet den anden aften. Det viste, at jeg skulle så 12 hektar vinterhvede om. Det er mere end de 4-5 hektar, jeg selv har vurderet, der skal sås om", siger Lau Hvid Hansen.

Han tilføjer, at programmet giver et hurtigt overblik, men at det på hans ejendom tager fejl på to områder.

På bakketoppe med stiv lerjord og på en mark, hvor vinterhveden er sået direkte i en frøgræsmark.

"Det er rigtigt, at bakketoppene ikke ser så grønne ud på afstand, men der er planter nok, og hveden skal nok rette sig", siger Lau Hvid Hansen.

På hveden, der blev sået direkte i en nedvisnet frøgræsmark, er situationen modsat i en plet på 2-3 hektar.

Der er der stort set ingen hvede, men et kraftigt plantedække af rajgræs fra spildfrø fra sidste års høst.

Faktaboks

Nyt PC-værktøj

  • Måler plantedækket på marken ved hjælp af satellitdata.
  • Plantedækket omregnes til et biomasseindeks, NDVI.
  • Områder med NDVI under 0,25 vurderes til omsåning og afmærkes på markkortet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.