Se billederne: Regenerativt landbrug er hot i England

Der bliver nørdet reduceret jordbearbejdning og regenerativt landbrug på den engelske messe Groundswell, men den har også meget andet at byde på.

Groundswell har på blot seks år udviklet sig til at være mødestedet for landmænd og alle andre med interesse for reduceret jordbearbejdning, jordens sundhed og landbrugets fødevareproduktion.

Temaet for udstillingen er regenerativt landbrug og Conservation Agriculture.

På udstillingen, som i år blev afviklet 22. og 23. juni, kunne man dog også se og høre om mange andre emner, som alle kredser om at gøre jorden sundere.

Det gælder alt fra biostimulanter, ny teknologi og testmetoder. Og nok så vigtigt kan man på Groundswell se maskiner, som sår direkte i en efterafgrøde.

Regenerativt landbrug

På trods af at begrebet regenerativt landbrug endnu ikke er fast defineret, har begrebet vundet indpas hos mange engelske landmænd.

De arbejder på forskellig vis med kernen i det regenerative landbrug: At bearbejde jorden mindst muligt samt at sikre, at der er en god diversitet og et sundt sædskifte med blandt andet efterafgrøder.

I telte og på stande kunne man høre eksperter fra hele verden fortælle om deres arbejde med regenerativt landbrug og mulighederne for at forbedre jordens sundhed.

Regenerativt landbrug er hot i England, hvor mange landmænd har kørt anstrengte sædskifter med masser af hvede og raps. Guleroden for de engelske landmænd er, at de ved at praktisere et mere varieret sædskifte med efterafgrøder og minimal jordbearbejdning kan opnå en sundere jord, der kan give høje udbytter med mindre input af gødning og kemi.

 

Engelske landmænd har i de seneste år vist stor interesse for biostimulanter. Biostimulanter er naturlige stoffer udvundet af jord eller planter eller produceret ved opformering af mikroorganismer. De bliver brugt i tørret tilstand som biologiske bejdsemidler eller sprøjtes ud i vandig opløsning på jorden eller i afgrøden.

 

På Limagrains stand kunne man vinde en tur til Danmark. Hvorfor? For at lære, hvordan man kan avle høje udbytter med et lavt input af især kvælstof, men også kemi.

 

Groundswell ligger cirka 50 kilometer nord for London. Jorden er speciel med et muldlag på blot cirka 20-25 centimeter. Under det er der kalk, som effektivt binder vand.

 

Regenerativt landbrug er ikke kun for planteavlere. Græssende dyr samt tilførsel af organisk materiale fra husdyrgødning er godt for jordens sundhed og for diversiteten.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.