Se billederne: Stærk efterafgrøde sanerer for bundukrudt efter hvede
Forskellige arter af efterafgrøder har forskellig dæmpende effekt over for ukrudt, viser årets erfaringer i marken.

Af David Dresen, planteavlskonsulent, Agrovi

Efterafgrøder har i år vist sig at have en betydelig ukrudtssanerende effekt.

Det er selvfølgelig afgørende, at efterafgrøden er veletableret og sået til rette tid for at blive optimal. Det vigtige er, at efterafgrøden kommer godt fra start og dækker hurtigt, da ukrudtet ellers vil få lys og dermed mulighed for at gro med.

Særligt græsukrudt såsom enårig rapgræs, kan være meget aggressiv hvis den får lys og luft. Modsat, hvis der er en tæt afgrøde, bliver græsarter, spildkorn og tokimbladet ukrudt undertrykt markant.

Det viser sig også, at forskellige arter af efterafgrøder har forskellig dæmpende effekt over for ukrudtet.

Olieræddike og honningurt

I eksemplet på nedenstående billeder har der været etableret efterafgrøder efter en vinterhvedemark.

Til venstre på begge billeder har der været en blanding af olieræddike og honningurt i blandingsforholdet 90/10, til højre er der kun etableret olieræddike.

 

Efterafgrøder etableret efter vinterhvedemark. Til venstre på begge ovenstående billeder har der været en blanding af olieræddike og honningurt i blandingsforholdet 90/10, til højre er der kun etableret olieræddike.

 

Det er tydeligt at se, at honningurten har undertrykt ukrudt samt spildkorn væsentligt, hvorimod olieræddiken i renbestand ikke har kunnet undertrykke ukrudtet og selv er blevet presset af spildkorn og andet.

Årsagen til dette skal findes i hastigheden, hvormed de enkelte arter er i stand til at dække jordoverfalden og skærme for lyset.  Her viser det sig, at honningurten er meget effektiv i den måde, den vokser på.

Vi ved ikke nok om de muligheder, der er med de forskellige arter af efterafgrøder, men det er noget vi fortsat vil undersøge nærmere, da vi i år har set så markante effekter på undertrykkelse af ukrudtet med gode efterafgrøder.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.