Se billederne: Tjek dine rapsmarker - omsåning eller overlevelse?

Generelt ser det ud til at vinterrapsen står godt i år, men markerne er dog nogen steder blevet for kraftige i efteråret. Det ses som udvintrede, visne planter og for få levedygtige planter med huller i marken eller spring i rækkerne.

Af Carsten Markussen, økologirådgiver, Økologirådgivning Danmark

Så det er altså nu og en til halvanden måned frem, der skal holdes godt øje med rapsmarkerne.

Ud og kig, og vurder om der er levedygtige planter nok, og om der er for store spring og huller.

Er der meget ukrudt, og er det af de aggressive arter? Ser kamillen stor og stærk ud, eller er det rapsen der vinder?

Flot mark. Få agersennep i efteråret 2022 og ingen ukrudtsbekæmpelse her i foråret.

Radrensning og gødskning

Hvis der er meget ukrudt, og rapsen er på rækkeafstand 25-50 cm, der kan radrenses, skal det gøres, når det er tørt og godt føre, og vejrudsigten ser gunstig ud.

Radrensning kan med fordel gentages, hvis der stadig er levende ukrudt efter første gang, men ellers er der ikke så meget man kan gøre for at hjælpe rapsen lige nu.

Lad være med at gødske de første par uger.

Så længe, der er usikkerhed om rapsens overlevelse, skal du lade være med at bringe gylle, kalium, svovl og bor ud. Det kan være spildte kræfter og penge ud af vinduet.

For få rapsplanter, for meget ukrudt (kamille), og marken skal ompløjes.

Frost og jordlopper

Er der en god forfrugt, kan rapsen sagtens starte op på det kvælstof, der er i jorden.

Men helt generelt har rapsen ikke behov for næring lige nu, og en stor tilgængelig kvælstofmængde tidligt presser planterne til at gro stærkt tidligt, og det kan være fatalt, hvis vi efterfølgende får hård frost.

Der kan stadig ske en negativ udvikling i en rapsmark, der ellers ser godt ud omkring 1. marts. Hård frost sidst i marts og først i april, efter at rapsen har startet sin vækst, kan godt gøre det af med rapsplanterne.

Rapsjordloppen kan være ødelæggende, men er svær at se allerede nu, så den kan først vurderes hen imod 1. april, når rapsen er kommet i vækst.

Er der kålbrok angreb i marken er det ligeledes først synligt omkring 1.-10. april.
 

Kraftige rapsplanter sået på 50 cm`s rækkeafstand radrenses når det er muligt og tilføres halv mængde gylle.

 

Radrenset to gange i efteråret, efterfulgt af kraftig vækst, rapsen var 50-60 cm høje i efteråret. Vækstpunkt er frosset ned men der er ingen ukrudt i marken og forventeligt kan denne mark yde et ok udbytte på sideskud.

Faktaboks

  • 21. marts kører ØRD’s rapseksperter rundt og ser på rapsmarker over hele landet. Ring og få en aftale hvis du vil have besøg i dine rapsmarker. 
  • Der er stadig et vindue frem til midten af april til at vurdere om det er nødvendigt at så en anden afgrøde og få et godt udbytte af denne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.